Pohitite, le še danes možen vpis v študentske domove

Študentski domovi Univerze v Mariboru

Danes se izteče rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov v prihodnjem šolskem letu.

Študentski domovi Univerze v Mariboru obveščajo, da se v danes, 17. avgusta 2020 izteče rok za prijavo na razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov v Študentskih domovih Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021. Prijava na razpis je možna na spletnem portalu eVŠ, razpis in vse dodatne informacije v zvezi s prijavo za bivanje pa so objavljene na spletni strani Študentskih domov Univerze v Mariboru. Študentski domovi Univerze v Mariboru nudijo študentom 2.663 ležišč, cene bivanja pa se gibljejo med 73,50 in 138 evri. Prednostni seznam študentov za vselitve bo objavljen v sredini septembra na spletni strani študentskih domov, na domači naslov pa bodo študenti prejeli odločbo, tej bo sledilo še vabilo na vselitev.

Študenti lahko oddajo elektronsko prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja na portalu eVŠ:

1. S kvalificiranim digitalnim potrdilom se obrazca po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo odda v eVŠ do 17. 8. 2020. Po pošti se mora priporočeno poslati ali osebno oddati v času uradnih ur v Pisarni za študentske domove v visokošolskem središču v Mariboru tiste priloge k prošnji, ki se jih v prošnji označi, da jih bo vlagatelj oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na št. prošnje),

2. z uporabniškim imenom in geslom (brez kvalificiranega digitalnega potrdila) se mora podpisan obrazec prošnje, izpolnjene v eVŠ do 17. 8. 2020, s prilogami poslati priporočeno po pošti ali osebno oddati do 21. 8. 2020, v času uradnih ur Pisarni za študentske domove Maribor!, ali po novem

3. z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture AAI-račun (za novince: digitalna identiteta ista s katero ste se vpisali na Univerzo v Mariboru; za študente UM: digitalna identiteta um.si) – obrazca se po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo odda v eVŠ do 17. 8. 2020.

Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije s statusom študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij, niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov ter niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine; povprečni bruto mesečni dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 2630,76 EUR in imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija ter niso bili izključeni iz študentskega doma.

Oddaj komentar