Otroških igrišč v Mariboru primanjkuje, stanje precej slabše kot v Celju in Ljubljani

Otroška igrišča so nadvse pomemben del javne infrastrukture za najmlajše člane družbe. Ni pa nobena skrivnost, da javnih otroških igrišč v Mariboru primanjkuje, zato smo se obrnili na občino.

Za otroke predstavljajo varno okolje izven šole, kjer se lahko gibajo, igrajo, učijo, socializirajo in ohranjajo zdrav življenjski slog. Pri tem lahko uporabniki (tako mlajši kot malo starejši) razvijajo kognitivne in motorične sposobnosti, ki so pomembne za življenje.

O problematiki urejenih javnih otroških igrišč smo se pozanimali pri treh največjih mestnih občinah. Primerjali smo podatke iz Mestnih občin Ljubljana, Maribor in Celje. Povprašali smo po številu urejenih otroških igrišč v občini in koliko sredstev so namenili zanje v zadnjem mandatu, kako jih vzdržujejo ter kakšnega pomena so za občino.

Najslabše stanje igrišč je v Mariboru

V Mariboru je trenutno le 26 javnih otroških igrišč, kar je dokaj slaba številka za drugo največje mesto v Sloveniji. Na Mestni občini Maribor pravijo, da se zavedajo problematike pomanjkanja javnih urbanih površin za igro, šport in rekreacijo za vse starostne in ciljne skupine med drugimi seveda tudi za osebe s posebnimi potrebami.

V lanskem letu je MO Maribor uredila šest novih javnih igrišč, tudi na lokacijah, kjer jih še ni bilo, od teh sta na dveh lokacijah tudi igrali primerni za gibalno ovirane otroke.

V letošnjem letu skupaj z Javnim holdingom Maribor načrtujejo ureditev dvanajst novih javnih igrišč, kjer bodo na nekaterih tudi igrala za gibalno ovirane osebe. Gre za vzpostavitev novih javnih otroških igrišč na lokacijah Studenci, Tezno, Trg Dušana Kvedra igrala in vadbene naprave, MČ Koroška vrata, Schreinerjev trg, Limbuš, Pobrežje, Dogoše, Brezje, Bresternica, nova igrala v Mestnem parku.

Trenutno je v mestnem parku na voljo tudi igralo za gibalno ovirane otroke, ki bo zaradi režima uporabe premeščeno na otroško igrišče pri OŠ Gustava Šiliha kjer bo več v uporabi in se je otroci in zaposleni v zavodu že veselijo, so povedali na MO Maribor. Za urejanje in vzdrževanje javnih igrišč je pristojna Snaga d. o. o., koliko denarja je mariborska občina namenila obnovi obstoječih in postavitvi novih igrišč v zadnjem mandatu pa nam še niso odgovorili.

V Ljubljani vzdržujejo več kot 200 javnih otroških igrišč, letno za igrišča 600 tisočakov

Vsako leto jih obnovijo ali na novo uredijo približno 10, za kar namenijo okoli 600.000 evrov Pravijo, da pri tem upoštevajo potrebe in pobude občanov, občinski prostorski načrt (OPN) in se usklajujejo s četrtnimi skupnostmi.

Pri rednih pregledih otroških igrišč ugotavljajo stanje igral, jih vzdržujejo oziroma po potrebi tudi odstranijo in nadomestijo, da lahko zagotovijo varnost uporabnikov. Največkrat gre za zamenjavo dotrajanih igral in odpravo poškodb, ki so posledica pogoste uporabe, občasno pa so igrala tudi predmet vandalizma. Za to je zadolženo javno podjetje Voka Snaga.

V Celju za igrišča v zadnjih štirih letih 200.000 evrov

V Celju podjetje Zelenice d. o. o. vzdržuje 31 otroških igrišč. Zanje so od leta 2018 namenili 200.000 evrov, za ureditev novih in obnovo obstoječih igrišč. Menijo, da so otroška igrišča na javnih površinah so zelo pomembna za mlajše občane, saj v prostem času na tem mestu razvijajo svoje gibalne sposobnosti, ustvarjajo prijateljske vezi, se zadržujejo na zraku in seveda se razvijajo, pridobivajo izkušnje in spomine, ki jih bodo vezali na mesto. V prihodnje načrtujejo obnovitvena dela na obstoječih igriščih.

 

Oddaj komentar