Občine podale svoje predloge k šestemu protikoronskemu zakonu

FOTO: Pixabay.si/Slika je simbolična

V šesti paket protikoronskih ukrepov bi morala vlada po mnenju občin vključiti ukrepe, s katerimi se zagotovi enako pomoč vsem gospodarskim subjektom v državi. S tem bi se izognili težavam, ko lokalne skupnosti rešujejo podjetja v svojem okolju in jim zato v proračunih zmanjkuje sredstev za nekatere nujne naloge.

Ključna rešitev za lokalno gospodarstvo bi bili ukrepi, s katerimi bi bila med epidemijo na območju celotne države zagotovljena enaka pomoč vsem gospodarskim subjektom, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja virusa opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno oz. je bistveno otežkočeno, so prepričani v Skupnosti občin Slovenije. O tej tematiki je glavni odbor združenja razpravljal na četrtkovi seji, danes pa je sporočil, da predlaga pomoč vsem zaprtim poslovnim subjektom, tudi samozaposlenim, v obliki pokritja fiksnih stroškov iz državnega proračuna. Seveda naj bo višina nadomestil v okviru javnofinančnih zmožnosti države, je dodal.

Če celovitih in bolj dolgoročno naslovljenih rešitev ne bo, pa v Skupnosti občin Slovenije predlagajo sprejem pravne podlage za oprostitev plačila najemnine za poslovne prostore v lasti lokalnih skupnosti najemnikom, ki jim je z vladnimi odloki prepovedano obratovanje. Podobna rešitev je bila v času prve epidemije covida-19 vključena v enega prejšnjih protikoronskih zakonov. Iz državnega proračuna pričakujejo tudi povrnitev nadomestila dnevne pogodbene cene za obdobje prekinitve izvajanja šolskih prevozov, torej za čas, ko se zaradi šolanja na daljavo pogodbenih prevozov ne izvaja. “O zapiranju šol ne odločajo lokalne skupnosti,” so pojasnili. Država naj zagotovi tudi sredstva za financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah. Z izpolnitvijo pogojev za izplačilo so ga namreč začeli izplačevati zavodi, katerih ustanoviteljice so občine.

Ker je 1. januarja 2021 pričakovati dvig minimalne plače, občine pričakujejo tudi povračilo dodatnih stroškov, ki jih bodo zaradi tega imela komunalna podjetja. V nasprotnem primeru se lahko pričakuje zvišanje cen komunalnih storitev, s tem pa bi finančno breme zvišanja minimalne plače padlo na občinske proračune, če ga ne bi hoteli prevaliti na občane.

Na seji so opozorili še na problematiko zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, vendar se odločijo za vključitev v obvezno zavarovanje s polnim delovnim časom ob hkratnem prejemanju še deleža že uveljavljene pokojnine. To bremeni občinske proračune in preprečuje zaposlovanje mladih, zato vladi predlagajo sprejem ukrepa v smislu prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za upokojitev.

Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar