Novi predsednik Sveta zavoda UKC Maribor je Marjan Mačkošek

Na konstitutivni seji sveta Zavoda UKC Maribor, ki je potekala danes, 18. 9. 2023, je bil izvoljen novi predsednik Sveta zavoda, in sicer Marjan Mačkošek.

Za podpredsednika pa so izvolili Luka Kolariča, ki je predstavnik zaposlenih.

Potrdili so zapisnik prejšnjih sej. Svet zavoda je na seji obravnaval poslovnik o delu ter podal pripombe, ki je potrebno vnest v predlog. Tako dopolnjen predlog bodo obravnavali in sprejemali na prihodnji seji.

Svet zavoda se je je seznanil s finančnim poslovanjem in investicijami, ki jih je predstavil generalni direktor dr. Anton Crnjac. Ob tem se je predsednik sveta zavoda zahvalil generalnemu direktorju za delo in dosežen poslovni rezultat, ki je po dolgem času zopet pozitiven in izkazuje 2.065.411 evrov presežka prihodkov nad odhodki.

Oddaj komentar