Na Art Kampu zbrali več kot 200 kg manj odpadkov kot lani

Letošnji Art Kamp je že drugič zapored potekal v znamenju odgovornega ravnanja z odpadki, saj so z organizatorjem, Narodnim domom Maribor, sklenili zavezo, da bodo prireditev z doslednim izvajanjem ukrepov izpeljali kot Prireditev z manj odpadki, ki je predstopnja Zero Waste prireditve.

Pri določitvi ukrepov so tudi letos pomagali Ekologi brez meja, ki imajo na tem področju bogate izkušnje. Poudarek so dali doslednemu ločevanju odpadkov, predvsem umikanju košev za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. Saj so na prireditvenem prostoru postavili 12 dodatnih ekoloških otokov, na katerih so ločeno zbirali embalažo, papir in steklo. Ob gostinskem delu so namestili posode za biološke odpadke, javni koši pa so dobili vlogo priročnih mizic ob nameščenih klopeh. Zraven nameščene infrastrukture, ki je omogočala enostavno ločeno zbiranje odpadkov, je bila ves čas Art kampa aktivna tudi Zelena straža, prostovoljci, ki so dodatno skrbeli za dosledno ločevanje odpadkov.

Trud, ki so ga skupaj vložili v ločeno zbiranje odpadkov, se kaže tudi v številkah. Medtem ko so lani v osmih dneh prireditev zbrali 2.485 kg odpadkov, so letos zbrali 221 kg odpadkov manj. Posebej pa jih veseli, da so v primerjavi z lani zbrali kar 20 % manj mešanih komunalnih odpadkov. Najbolj se je povečala količina zbrane odpadne embalaže, in sicer so je zbrali za več kot 100 kg več kot lani. To potrjuje splošno statistiko ločenega zbiranja odpadkov, ki kaže, da je prav odpadna embalaža najhitreje rastoča vrsta odpadka.

Tudi v prihodnjem letu si bodo v Art Kampu prizadevali, da bi ustvarili čim manj odpadkov; te, ki jih bodo ustvarili pa, da bodo čim bolje ločeni. Hkrati upajo, da bodo tudi druge množične prireditve v Mariboru sledile zgledu, ki ga je že drugič zapored postavil Art Kamp. Zavedajo, kako pomembne so takšne akcije za zmanjševanje količin proizvedenih odpadkov na dolgi rok. V Art kampu prihodnje leto pa se bodo soočili z izzivom zmanjševanja količin zbrane odpadne embalaže.

Oddaj komentar