Mbajk z več kot 10.000 uporabniki, opravili so več kot 117 tisoč voženj

Od 21. aprila je uporabnikom v sistemu Mbajk na voljo 21 postaj z 210 kolesi.

Projekt kot krovni partner trajnostne mobilnosti v mestu podpira NLB Skupina. Postavitev
dodatnih postaj (trenutno 6) s kolesi so omogočili še drugi partnerji trajnostne
mobilnosti v mestu, in sicer Lidl, Nova KBM, Pošta Slovenije, Telemach, Europark in
Univerza v Mariboru.

Po vsega dveh mesecih delovanja ima sistema souporabe koles Mbajk že več kot 10.000 uporabnikov, kar kaže na veliko priljubljenost novih mestnih koles.

V tem času je bilo opravljenih preko 117.000 voženj. Med tednom beležimo okrog 2.500
izposoj na dan, kar pomeni, da je v povprečju z vsakim kolesom opravljenih po 12 izposoj na dan.

Povprečen čas izposoje znaša 13 minut, pri čemer so bile praktično vse vožnje krajše
od ene ure, torej brezplačne. Uporabniki si kolesa najpogosteje izposojajo na postajah Gosposvetska cesta – Turnerjeva ulica, Strossmayerjeva ulica – Tržnica in Telemach – Glavni trg – Stari peron. Največ izposoj v dnevu je opravljenih med 13. in 15. uro

Oddaj komentar