Mariborski svetniki potrdili zaključni račun in nov korak pri prodaji Farmadenta

Mariborski mestni svetniki so na včerajšnji seji potrdili zaključni račun za preteklo leto ter odločali o podelitvi koncesije za upravljanja javnih športnih objektov, za katere naj bi v prihodnje poskrbelo iz Športnih objektov Maribor preoblikovano podjetje Šport Maribor. Največ debate je bilo o nadaljevanju postopka prodaje Farmadenta.

MOM lani z rekordno realizacijo proračuna

Kot je povedala vodja mestnega urada za finance Mateje Cekić, je mariborska občina lani beležila rekordno realizacijo proračuna glede na zadnja leta. Ta je znašala skoraj 121 milijonov evrov, kar je dobrih enajst milijonov več kot leto prej.

Ob tem je Cekićeva poudarila, da je pozitivno predvsem dejstvo, da je rast realizacije predvsem posledica večjih investicijskih odhodkov in transferjev, medtem ko so tekoči odhodki in transferji lani ostali na približno enaki ravni.

Realizirali so 97-odstotkov načrtovanih davčnih prihodkov

Za kar 20 milijonov evrov je bilo lani investicijskih odhodkov in transferjev, tako da so bili slednji realizirani v več kot 90 odstotkih. Mestni občini je uspelo realizirati 97-odstotkov načrtovanih davčnih prihodkov, manjkalo je le nekaj načrtovanih sredstev iz naslova turističnih taks, kar je posledica epidemije.

Transfernih prihodkov iz evropskih in državnih virov so lani realizirali za enajst milijonov, kar je trikrat toliko kot leto prej, kar po besedah Cekićeve kaže na izboljšanje aktivnosti mestne uprave.

V zvezi z upravljanjem športnih objektov v mestu je mestni svet tokrat v prvi obravnavi potrdil odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja z njimi ter o podelitvi koncesije. Kot je povedal Mitja Senekovič iz službe za pravne zadeve, predvidevajo podelitev dolgoročne 15-letne koncesije podjetju Šport Maribor.

Burna razprava pri potrjevanju poslovnega deleža mestne občine v družbi Farmadent

Najbolj vroča je bila znova razprava pri potrjevanju posameznega programa prodaje poslovnega deleža mestne občine v družbi Farmadent, ki ji del svetniških skupin nasprotuje, svetnik LPR Primož Juhart pa je bil neuspešen s predlogom, da bi točko umaknili z dnevnega reda.

Potem ko je mariborska občina skupaj s še petimi primestnimi občinami v letošnjem proračunu sprejela letni program prodaje, del katerega je tudi prodaja najbolj dobičkonosnega občinskega podjetja, gre za nov korak v smeri njegove prodaje.

Kot je razvidno iz danes obravnavanega dokumenta, naj bi po trenutnih ocenah Farmadentu lani prodaja s predlanskih 91 padla na 83 milijonov evrov, čisti dobiček pa z 2,1 milijona evrov v letu 2019 lani na manj kot pol milijona evrov. Na račun prodaje nekaj več kot 83-odstotnega deleža družbe so v letošnjem mestnem proračunu predvideli nekaj več kot deset milijonov evrov.

Ceno preverjajo

Župan Saša Arsenovič je sicer tudi zagotovil, da ni še nič odločeno, saj da še vedno zgolj preverjajo ceno premoženja glede na izkazan interes, ki so ga prejeli od dveh ponudnikov. Za zdaj pričakuje, da bo mestni svet jeseni ali celo pozimi odločal o tem, ali bodo podjetje prodali strateškemu kupcu, ki bi lahko ohranil delovna mesta in vsebino.

Svetniki so ob tem danes potrdili letno poročilo o izvedenih ukrepih lokalnega energetskega koncepta in program dela Energetske agencije za Podravje za leto 2021, ki ju je predstavila direktorica omenjene agencije Vlasta Krmelj. Direktor Mojmir Grmek pa je predstavil poročilo o delu Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki je sicer tik pred likvidacijo.

Mestni svet je danes potrdil tudi pripojitev Doma Antona Skale k Osnovni šoli s prilagojenim programom Gustava Šiliha, za katero prvi pokriva potrebe domskega varstva otrok s posebnimi potrebami. Tako so se odločili na predlog šolskega ministrstva, ki je pripojitev predlagal zaradi učinkovitejšega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela, nižanja števila otrok in racionalizacije stroškov.

vir: sta

Oddaj komentar