Mariborski mestni svetniki potrdili rebalans proračuna

Mariborski mestni svetniki so se na današnji seji seznanili s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna ter potrdili rebalans, s katerim so proračun znižali za približno 7,7 milijona evrov, na 181,7 milijona. Potrdili so tudi manjšo spremembo cene odvajanja komunalne odpadne vode, ki pa na položnice ne bo imela vpliva.

Letošnji proračun je bil doslej zakoličen pri 189,5 milijona evrov. Kot je svetnikom pojasnila vodja urada za finance Mateja Cekić, jim je do konca junija uspelo realizirati 53,3 milijona prihodkov in 66,2 milijona evrov odhodkov. Poleg rednih prihodkov so porabljali še ostanek sredstev iz preteklega leta ter revolving kredit.

V prvem polletju so nabrali 34,8 milijona evrov davčnih prihodkov, kar predstavlja dobrih 40 odstotkov načrtovanih, dohodnina je bila vplačana v skladu z načrti, medtem ko v tem času še ni bilo vplačil nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, saj so prve odločbe izdali šele konec junija. S prvimi vplačili, ki so iz tega naslova prišli šele julija in avgusta, so poplačali revolving kredit, ki so ga koristili v prvem polletju.

Glede na veljavni proračun jim je uspelo zbrati dobro tretjino načrtovanih nedavčnih prihodkov v višini 10,6 milijonov, kar predstavlja enak delež kot lani, v znesku pa je bila realizacija višja za dva milijona evrov, je povedala Cekićeva. Dodala je, da so presežek beležili s strani zdravstvenega doma in lekarn, nekoliko slabša pa je bila realizacija pri parkirninah in globah.

Kapitalskih prihodkov so do konca junija beležili za 880.000 evrov, kar pomeni petino načrtovanih, ob tem pa so uspeli od države načrpati 4,5 milijona evrov, ki so v celoti namenjeni za urejanje dvorane Tabor. Do države imajo odprtih še več zahtevkov, ki bodo realizirani do konca leta.

Kot je še povedala Cekićeva, so v prvih šestih mesecih porabili tudi 2,4 milijona evrov posojila, ki je bil odobren že lani, poleti pa so se dodatno zadolžili za 2,8 milijona evrov, namenjenih projektu ureditve nabrežja reke Drave, ter za 14,3 milijona evrov, ki bodo namenjeni ostalim investicijam.

Na odhodkovni strani so v prvem polletju realizirali 45 odstotkov predvidenih sredstev. Za investicije so porabili 18,4 milijona evrov, kar predstavlja približno četrtino za letos načrtovane vsote.

“Pričakujemo, da bo proračun ob koncu leta uravnotežen. Trenutno je realizacija prihodkov okoli 100 milijonov, odhodkov pa 101 milijon evrov. Zaradi prerazporejanja denarja iz določenih postavk, kjer sredstva ne bodo porabljena, na tiste, kjer potrebujejo dodaten denar, smo pripravili rebalans,” je dejala Cekićeva.

Z omenjenim dokumentom so svetniki proračun znižali na 181,7 milijona evrov. Med drugim za 700.000 evrov znižujejo kapitalske prihodke, za sedem milijonov evrov pa transferne prihodke, torej denar od države in EU, ker so se nekatere investicije zavlekle. Na odhodkovni strani so dodali nekaj sredstev za tekoče transferje, zaradi povišanih stroškov v vrtcih in šolah, skoraj milijon evrov več pa bodo zaradi višjih cen goriva in stroškov dela namenili še Marpromu.

Mestna uprava sicer po besedah Cekićeve pripravlja tudi proračun za leto 2023, ki pa ga bodo dokončno oblikovali šele po lokalnih volitvah, tako da ga bodo predvidoma potrjevali novi svetniki januarja ali februarja.

Mestni svetniki so danes potrdili tudi dvig cene odvajanja komunalne odpadne vode, ki pa se zaradi hkratnega znižanja cene omrežnine na Nigradovih položnicah občanom po zagotovilih direktorja Matjaža Krevlja ne bo poznal.

Še pred začetkom redne seje so v nadaljevanju prekinjene prejšnje seje svetniki z večino glasov zavrnili etični kodeks funkcionarjev Mestne občine Maribor, ki ga je predlagal svetnik Igor Jurišič. Nekateri so menili, da je nepotreben, drugi da je slabo spisan, premalo za sprejetje pa je bilo takih, ki so ga pri glasovanju podprli.

Nekaj svetnikov se je v razpravi o kodeksu v luči skorajšnjih lokalnih volitev znova dotaknilo očitkov zoper župana glede incidenta z domnevnim fizičnim napadom na mladoletnika, a jih je ta seznanil, da je bila ovadba zoper njega po njegovih informacijah zavržena.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar