Imenovani novi vodji Sektorja kriminalistične policije in Operativno-komunikacijskega centra na PU Maribor

Z današnjim dnem je na Policijski upravi Maribor vodenje Sektorja kriminalistične policije (SKP) prevzel Stanko Vidovič, Jani Polič pa je postal novi vodja Operativno-komunikacijskega centra.

Naloge vodenja SKP PU Maribor je danes Stanku Vidoviču, ob prisotnosti direktorja PU Maribor Bena Megliča s sodelavci, predal pomočnik vodje SKP Andrej Kolbl, Janiju Poliču je pa je naloge predal Miran Čagran, vodja oddelka za operativo na OKC.

Vodja Sektorja kriminalistične policije Stanko Vidovič se je v policiji zaposlil leta 1998. Kot policist, kriminalist in vodja je deloval na različnih temeljnih področjih policijskega dela. Karierno pot v policiji je začel kot policist na Policijski postaji Ptuj in jo nadaljeval na PP Ormož, kjer je nato delal kot policist – kriminalist. Po končani Višji policijski šoli se je leta 2010, kot višji kriminalist, zaposlil v Skupini za kriminalne združbe, Oddelka za organizirano kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije v Mariboru. V tem času je ob delu zaključil študij na Fakulteti za varnostne vede in nadaljeval z delom kot kriminalistični inšpektor. Leta 2018 je postal vodja Skupine za kriminalne združbe, od leta 2020 pa opravlja naloge vodje Oddelka za organizirano kriminaliteto. Je prejemnik priznanj bronasti in srebrni ščit policije.

Vodja Operativno komunikacijskega centra Jani Polič se je v policiji zaposlil leta 1994. Izkušnje si je pridobil na različnih delovnih področjih policije. Kariero je začel kot policist v Policijskem oddelku Tabor v Mariboru, nato je opravljal delo vodje patrulje, policista kriminalista ter višjega policista kriminalista. Po končani Fakulteti za varnostne vede je delo opravljal kot višji kriminalist v Oddelku za gospodarsko kriminaliteto na PU Maribor, nato pa kot pomočnik komandirja na PP Maribor I, komandir PP VSPK Maribor in komandir PP Maribor I ter načelnik PMP Gruškovje. Pred imenovanjem na delovno mesto vodje OKC, je delo opravljal kot vodja Oddelka za splošne policijske naloge v SUP PU Maribor. Zaključil je tudi študij na Fakulteti za državne in evropske študije, kjer je pridobil naziv magister javne uprave. Za svoje delo je bil večkrat nagrajen, nazadnje je v letu 2018 prejel zlati ščit policije.

Oddaj komentar