Imate podjetniško idejo? Prijavite se v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje

Slika je simbolična. Vir: Pixabay.com

​Mariborska razvojna agencija skupaj z Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj ter Razvojno agencijo Slovenske gorice objavlja Drugi javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje. Gre za model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo. To dosežejo skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej.

​Projekt je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in željo po njeni realizaciji, ne glede na starost, stopnjo in smer izobrazbe ali status brezposelne osebe.

Pogoji za vključitev:

  • Kandidat mora imeti poslovno idejo, ki jo namerava razvijati v okviru projekta.
  • Kandidat mora imeti stalno ali začasni prebivališče v eni izmed občin Podravske regije.
  • Kandidat še ni bil vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva.
  • Kandidat mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.
  • Kandidat mora imeti na dan vključitve v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi.

Rok za prijavo je 22. januar 2021.

Prijavitelji morajo ob prijavi priložiti:

  • Izpolnjen prijavni obrazec
  • Življenjepis
  • Fotokopijo dokazila o izobrazbi
  • Izpis obdobij zavarovanj, iz katerega so razvidni pretekli delodajalci (ZPIZ)
  • Fotokopijo dokazila o začasnem bivališču, če je prijavljeno.

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak dan do vključno 20. 1. 2021 med 9.00 in 15.00, na telefonski številki 02 333 13 00 oz. elektronski pošti poni@mra.si. Več informacij pa je tudi na spletni strani MRA.

Oddaj komentar