Državna revizijska komisija razveljavila natečaj za projekt Centra za sluh in govor Maribor

Center za sluh in govor Maribor, vhod

Državna revizijska komisija je v reviziji javnega natečaja za gradnjo novega centra za sluh in govor ter športne dvorane srednjih šol v Parku mladih v Mariboru odločila, da ga je ministrstvo za izobraževanje izpeljalo v nasprotju s pravili, zato mora na zahtevo enega od ponudnikov postopek razveljaviti in ponovno oceniti arhitekturne rešitve.

Tedanje ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je decembra lani na portalu javnih naročil objavilo natečaj za izbor izdelovalca projektne dokumentacije, na katerega se je z elaborati odzvalo deset ponudnikov. Konec maja so objavili obvestilo o izidu, po katerem je prvo mesto pripadlo ljubljanskemu Ateljeju Hočevar, drugo pa mariborskemu Styria Arhitektura.

Slednja je zoper odločitev vložila zahtevek za revizijo, v katerem je naročniku očitala, da pri pregledu in ocenjevanju prejetih elaboratov ni ravnal v skladu z zakonom o javnih naročilih, saj izpolnjevanja zakonskih razlogov za izključitev ni preverjal, pri čemer naj bi ti za prvouvrščenega ponudnika obstajali. Prav tako naj ministrstvo odločitve ne bi obrazložilo v skladu z omenjenim zakonom, elaborat prvouvrščenega udeleženca pa naj ne bi bil izdelan v skladu z izhodišči in zahtevami naročnika.

Sklepa revizije ne bodo izpodbijali

Kot je razvidno iz sklepa Državne revizijske komisije, je ta pritožniku ugodila, ker je po pregledu razpisne dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, obeh udeležencev in naročnika med drugim ocenila, da v obrazložitvi manjka vsebinsko vrednotenje rešitev, njihova primerjava z rešitvami iz drugih elaboratov oziroma navedba prednosti rešitev iz prvonagrajenega elaborata.

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so za časnik Večer povedali, da sklepa revizije ne bodo izpodbijali, saj da odločitev komisije “vsebuje ustrezna navodila za odločanje v konkretnem postopku, kot tudi pri odločanju v vseh bodočih postopkih javnega natečaja”.

Ob tem so dodali, da bodo ponovno presojo v natečaju za šolski kompleks, s katerim bi rešili problem mariborske srednje šole za oblikovanje, ki je brez telovadnice že 28 let, in živilske šole ter prostorsko stisko centra za sluh in govor, sprejeli najpozneje v 30 dneh.

V zvezi s časovnico in finančno konstrukcijo na okoli 24 milijonov evrov ocenjenega projekta ter ali je ta sploh še uresničljiv v prihodnjih nekaj letih, so Večeru pojasnili, da bodo na podlagi dokončne odločitve o zmagovalni rešitvi nadaljevali s pripravami za realizacijo načrtovane investicije.

“Časovnica je odvisna od sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta. Finančna konstrukcija bo opredeljena na podlagi izbrane natečajne rešitve z izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta,” so še dodali na pristojnem ministrstvu.
VIR: Lokalec.si

Oddaj komentar