Dijaki bodo danes izvedeli rezultate poklicne mature

Vir: pixabay.com

Državni izpitni center bo danes objavil rezultate spomladanskega roka poklicne mature, ki je potekal konec maja in junija. Na spomladanski rok poklicne mature je bilo sicer prijavljenih 10.391 kandidatov.

Vir: pixabay.com
Vir: pixabay.com

Poklicno maturo lahko opravljajo vsi, ki so uspešno končali 4. letnik srednjega strokovnega izobraževanja, 2. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja, 4. letnik gimnazije (in so hkrati opravili poklicni tečaj), in pa tisti, ki so opravili mojstrski izpit.

Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo. Tak kandidat lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi nadaljevati študij na univerzi, mora opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo sicer ne omogočajo vsi univerzitetni študijski programi, ga pa omogoča velika večina.

Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih – spomladanskem, jesenskem in zimskem, in sicer iz štirih predmetov. Prva dva sta slovenščina in strokovni predmet, pri tretjem lahko kandidat izbira med matematiko, tujim ali drugim jezikom, pri četrtem pa opravi izdelek ali zagovor iz določene teme.

Šola lahko za dijake zaključnih letnikov v okviru priprav na poklicno maturo izvede predmaturitetni preizkus. Obseg, način in rok opravljanja predmaturitenega preizkusa pa določi šolska maturitetna komisija.

Poklicno maturo sicer iz leta v leto opravlja več dijakov. Prav zato so na zavodu za šolstvo ministrstvu za izobraževanje predlagali, da bi dijakom v srednjem strokovnem izobraževanju omogočili zaključek pri splošnih izobraževalnih predmetih na enak način kot pri splošni maturi. S tem bi izenačili pogoje za vpis na univerzitetni študij.

Na Državnem izpitnem centru pravijo, da so o omenjenem predlogu v preteklih letih že razpravljali v ožjih krogih. “Po našem vedenju do resnejših, s podatki podprtih razprav še ni prišlo. Menimo pa, da je ta tema vredna umirjene argumentirane diskusije, najprej predvsem v strokovnih krogih,” so še doddali.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar