Danes obeležujemo svetovni dan pošte

9. oktobra vsako leto obeležujemo svetovni dan pošte. Njegov namen je ozavestiti vlogo pošte v vsakdanjem življenju ljudi in podjetij ter njen prispevek k svetovnemu družbenemu in gospodarskemu razvoju. Hkrati je to dan za počastitev vseh držav članic Svetovne poštne zveze*, poštnih operaterjev in poštnih uslužbencev ter vseh drugih, ki sodelujejo pri dostavi pošte. Velik pomen poštne dejavnosti in njenih uslužbencev je bil še posebej izrazit ob pandemiji covida-19, ko so poštni uslužbenci skrbeli za čimbolj nemoten potek poštnega prometa in kar najbolj kakovostno izvajanje poštnih storitev.

»Ob svetovnem dnevu pošte vsako leto obeležujemo dan, ko je bila leta 1874 v Švici ustanovljena Svetovna poštna zveza. V Pošti Slovenije smo še posebej ponosni, da je bil v novo vodstvo Svetovne poštne zveze izbran naš sodelavec Marjan Osvald. Tako bomo lahko še bolj sodelovali pri kreiranju svetovne poštne politike in sledili poštnim trendom. Pred nami so še vedno veliki izzivi in zahtevno obdobje, ko se, med drugim tudi zaradi še vedno prisotnih okužb s koronavirusom, intenzivnost dela in s tem tudi število pošiljk povečujeta. Verjamem, da bomo tudi te izzive uspešno izpeljali in poskrbeli za zadovoljstvo strank,« ob tej priložnosti izpostavlja začasni generalni direktor Pošte Slovenije Tomaž Kokot, ki ob svetovnem dnevu pošte čestita vsem poštnim uslužbencem.

»Svetovna poštna zveza je specializirana agencija OZN, ki se podobno kot druge organizacije srečuje z izzivi, kot so trajnostni razvoj, koronavirus in nova vloga poštnih operaterjev v tem spremenljivem okolju. Pošta Slovenije sodi med najrazvitejše poštne operaterje tako v lokalnem kot tudi mednarodnem poštnem okolju. Ob svetovnem dnevu pošte se tudi sam pridružujem čestitkam vsem zaposlenim kot tudi našim uporabnikom, ki bi jih ob tej priložnosti tudi pozval, da ob svetovnem dnevu pošte napišejo kakšno razglednico ali pismo. Ne nazadnje to znajo ceniti tako prejemniki kot tudi pošiljatelji,« poudarja svetovalec poslovodstva za mednarodne odnose na Pošti Slovenije Marjan Osvald, ki je bil na volitvah Svetovne poštne zveze avgusta v Abidžanu izvoljen za namestnika generalnega direktorja Mednarodnega urada Svetovne poštne zveze (UPU) za obdobje 2022–2025.

Celotni globalni poštni sektor je bil vse od začetka pandemije postavljen pred povsem nove izzive.

Z njimi so se poštni operaterji, ki so bili zaradi nastalih razmer čez noč primorani spremeniti tudi svoje poslovne strategije in načrte, uspešno soočili s pomočjo inovativnosti. Bishar A. Hussein, generalni direktor Svetovne poštne zveze, tako letos ob svetovnem dnevu pošte izpostavlja prav inovacije: »Skupaj se naučimo lekcij, ki izhajajo iz pandemije. Razumimo, da inovacije niso le pripomoček, temveč so gonilna sila okrevanja, ki poštnemu sektorju omogoča, da ostaja ključnega pomena za milijarde ljudi širom po svetu«.

Kot zanesljiv partner se je v času epidemioloških razmer izkazala tudi Pošta Slovenije, ki je nastopila razmeram primerno in fleksibilno. Z opravljenim delom, za katerim stoji okoli 6.000 zaposlenih, je upravičila svojo vlogo v slovenski družbi in svoj pomen za domače gospodarstvo.

Transformacija poslovnega modela in diverzifikacija poslovanja

Pošta Slovenije v primerjavi s konkurenčnimi družbami opravlja dva segmenta storitev, in sicer univerzalno poštno storitev, ki jo v javnem interesu zagotavlja država, in ostale, t. i. tržne poštne in druge storitve. Zaradi spremenjenih navad uporabnikov storitev, ki klasično komunikacijo nadomeščajo z elektronsko, in razvoja tehnologij se je zmanjšalo povpraševanje po klasičnih poštnih storitvah in od Pošte Slovenije ter drugih evropskih nacionalnih poštnih operaterjev zahtevalo hitre rešitve in transformacijo poslovnega modela ter diverzifikacijo poslovanja. Skupina Pošta Slovenije je šla po poti izkoriščanja sinergij na področju logistike in leta 2019 kupila Skupino Intereuropa. Že sedaj več kot polovico poslovnih prihodkov ustvari iz naslova paketnih in logističnih storitev, pisma zaenkrat ostajajo pomemben steber poslovanja, čeprav je nadaljnje zmanjševanje števila pisemskih storitev zaradi e-substitucije in spremenjenih navad uporabnikov neizbežno.

Dodatno so v zadnjih letih na poslovanje vplivale tudi liberalizacija trga na področju univerzalnih poštnih storitev, racionalizacija poslovanja gospodarskih družb in javne uprave, vedno bolj razvito in vse bolj razširjeno e-poslovanje, svoje pa je prispevala tudi epidemija covida-19, ki je upad klasičnih poštnih pošiljk in razvoj spletne trgovine le še pospešila. Poleg pandemije na nadaljnji razvoj poštno-logistične panoge vplivajo klimatske katastrofe, regulativa, rastoč protekcionizem, globalne trgovinske napetosti, zelena politika in razpoložljivost delovne sile. Po drugi strani tehnološki napredek bolj kot kadarkoli omogoča digitalizacijo, avtomatizacijo in robotizacijo procesov.

Poštni operaterji, tudi Skupina Pošta Slovenije, še posebej v zadnjem letu pospešeno vlagajo v širitve paketnih in logističnih (skladiščnih, pretovornih) kapacitet ter v digitalizacijo, avtomatizacijo in robotizacijo poslovanja, kar vpliva na izboljševanje produktivnosti.

Skupina Pošta Slovenije izboljšuje infrastrukturo oz. mrežo, tudi na zadnji milji, pospešeno vzpostavlja PUDO-točke oziroma t. i. prevzemno-izročilna mesta kot so paketomati, paketniki, alternativne kontaktne točke (bencinski servisi) ter avtomatizirane enote za oddajo in sprejem pošiljk PS 24/7. V začetku oktobra letos je pričelo poslovati prvo pogodbeno prevzemno mesto Pošte Slovenije v Ljubljani (Savska cesta 3 a). Gre za novo alternativno obliko za prevzemanje pošiljk, ki je namenjeno uporabnikom poštnih storitev v naseljih z večjim številom prebivalcev, Naslovniki, ki spadajo v območje tega prevzemnega mesta, in jih torej ob obisku pismonoše ni doma oziroma pošiljke ne morejo prevzeti na domu, lahko odslej pošiljke prevzamejo na pogodbenem prevzemnem mestu.

Za dostavo Skupina Pošta Slovenije vse bolj uvaja tudi do okolja prijazna e-vozila in kolesa, prav tako si prizadeva skrbno upravljati svoj okoljski odtis v skladu s strategijo energetske učinkovitosti.

Skupina Pošta Slovenije, ki jo sestavlja šest odvisnih družb, je danes velika, mednarodna korporacija in vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev na trgu jugovzhodne Evrope. V skladu s strateškim razvojnim programom poslovanje razvija v okviru petih strateških stebrov: logistične storitve, paketi, pisma (z direktno pošto), IT-rešitve in prodaja na mreži.

»Pošta Slovenije oziroma celotna Skupina Pošta Slovenije z več kot 8.000 zaposlenimi, stopa po poti razvojne naravnanosti in je usmerjena v inovativnost. Za učinkovit odgovor na potrebe državljanov, gospodarstva in države uvaja sodobne storitve in rešitve po meri strank ter razvija sodobno logistiko z vedno več digitaliziranimi storitvami,« še poudarja začasni generalni direktor Pošte Slovenije Tomaž Koko

Oddaj komentar