Analiza o izplačevanju dodatkov za delo v času epidemije predvidoma končana proti koncu leta

Vir: pixabay.com

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so se dogovorili, da bo narejena analiza o izplačevanju dodatkov za delo v času epidemije. Danes je vladna stran sindikalni predstavila prvo dispozicijo za analizo, sindikati pa imajo mesec časa za posredovanje pripomb. Minister Boštjan Koritnik predvideva, da bo analiza končana proti koncu leta.

Minister za javno upravo Koritnik je po današnjem sestanku s predstavniki sindikatov javnega sektorja za STA pojasnil, da statistika omogoča izjemno veliko podatkov in bodo morali oceniti, kaj je smiselno vključiti v analizo. Poleg tega pa so v zakonu o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19 do 31. avgusta podaljšali rok, do katerega lahko zavodi oddajo zahtevke za izplačilo sredstev za oba dodatka, tako po kolektivni pogodbi za javni sektor kot po interventnem zakonu.

Tako bo potrebnega še nekaj časa, da se vsi zahtevki obdelajo in realizirajo izplačila. Vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek je dejal, da bi se lahko ta izplačila končala s plačo za september in takrat bodo na voljo vsi podatki in jih bo analiza lahko zajela.

Na sindikalni strani si želijo čim bolj celovito slike, kako so se dodatki izplačevali in do kakšnih razlik je prihajalo. Počivavšek je sicer ob prihodu na današnji sestanek opozoril, da številni zavodi, tudi tisti, ki so upravičeni do dodatkov, še niso dobili sredstev in zaposleni ne izplačanih dodatkov.

V kolikor so delodajalci oddali te zahteve, bi morali narediti vse, da se zahtevke čim prej obdela in sredstva prerazporedi, je poudaril Počivavšek. Dodal je, da so te zamude nesorazmerno dolge.

Kot je opozoril minister Koritnik, gre za zahtevne postopke, veliko je odvisno tudi od predstojnikov zavodov. Na finančnem ministrstvu so po njegovih besedah pojasnili, da zahtevke, ki jih prejmejo, redno obravnavajo. Nekatera ministrstva pa so zahtevke oddajala v paketu, kar je lahko nekaj prispevalo k zamudam.

Sicer pa po ministrovih besedah zahtevki prihajajo dnevno in postopki potekajo. Kot so jih opozorili, se je včasih zgodilo tudi, da je kakšna občina zavrnila zahtevek zavoda, katerega ustanoviteljica je, češ da sredstev za to nima. Vendar občina ni tista, ki bi morala sredstva zagotoviti, je poudaril. Občine so zato znova obvestili, da niso tiste, ki presojajo upravičenost do dodatkov.

Minister je napovedal, da se bodo s sindikati verjetno znova srečali konec avgusta, potem ko bo vladna stran pregledala njihove pripombe.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar