ZZZS zahteva večjo odzivnost na telefonske klice s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti

Vir: Pixabay.com

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo po javnem pismu sindikata upokojencev glede nedostopnosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti po telefonu nemudoma izvajalce pisno pozval, naj z ustreznimi organizacijskimi ukrepi omogočijo večjo odzivnost na telefonske klice. Tudi na zavodu pa načrtujejo nadgradnjo klicnih centrov.

Sindikat upokojencev Slovenije je v sredo v javnem pismu opozoril, da imajo ljudje velike težave z naročanjem tako pri osebnih zdravnikih kot pri specialistih. Telefonske linije so zasedene ali telefoni zvonijo v prazno, do osebnega stika z zdravniki pa ne morejo zaradi protikoronskih ukrepov. Kot so zapisali v odzivu, bo ZZZS izvajalce pozval k višji odzivnosti in tudi k spoštovanju pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Ta med drugim določa, da mora izvajalec omogočiti tudi telefonsko naročanje, in sicer v okviru ordinacijskega časa, najmanj dve uri na dan. V preostalem času mora o terminih za naročanje in drugih oblikah naročanja bolnike obveščati prek avtomatskega telefonskega odzivnika. V primeru nedosegljivosti pa mora izvajalec bolniku vrniti klic isti dan ali najpozneje naslednji delovni dan.

V sindikatu upokojencev so še zapisali, da od zdravstvene zavarovalnice pričakujejo, da bo zavarovancem priskočila na pomoč. Spomnili so tudi, da so v preteklih letih večkrat zahtevali vzpostavitev kontaktne klicne točke pri enotah zavoda, ki bi bila v pomoč zavarovancem, a do tega ni prišlo. V ZZZS pa odgovarjajo, da omogočajo eno izmed najbolj razvejanih in geografsko razpršenih lokacij za dostop zavarovanih oseb do svetovalcev v javnem sektorju. A se zavedajo možnosti za izboljšavo na področju informiranja zavarovanih oseb, so zapisali.

Zavarovancem so svetovalci na voljo v desetih območnih enotah in 45 izpostavah. Na oglasnih deskah območnih enot in izpostav ter na spletni strani pa imajo objavljenih več kot 200 kontaktov oseb za informiranje in svetovanje. Nadgradnjo komuniciranja so vključili tudi v nov strateški razvojni načrt ZZZS. Tako načrtujejo nadgradnjo dosedanjih klicnih centrov v multimedijski center, ki bi omogočal učinkovito podporo zavarovanim osebam pri uveljavljanju pravic. Kontaktne točke nameravajo organizirati na način, da se bo na eni točki odgovarjalo na vsa vprašanja, ki jih prejmejo, ne glede na to, ali gre za klice ali elektronsko pošto. Načrtujejo tudi nadgradnjo spletne strani in njeno prilagoditev za ranljive skupine, kot so slabovidni. Prilagoditi pa želijo tudi sprejemne prostore in s tem omogočiti dostop do svetovanja osebam z različnimi oblikami invalidnosti.
VIR: LOKALEC.SI

Oddaj komentar