Zaključil se je projekt Akademija 2018 – družbena odgovornost z mladimi in za mlade

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost podjetij je delovanje podjetja v korist podjetja samega in vseh njegovih deležnikov. Enotnega pogleda na družbeno odgovornost ni, govori pa se o obstoju treh krogov. Notranji krog se nanaša na osnovno odgovornost do učinkovitega delovanja ekonomske funkcije podjetja, vmesni krog upošteva družbene vrednote in prioritete, zunanji krog pa se nanaša na nove oblike odgovornosti, ki jih mora podjetje osvojiti, če želi prispevati k razvoju družbenega okolja Finančna uspešnost podjetja je močno odvisna od njegove družbene odgovornosti. Krepitev blagovne znamke ali izboljšanje prodaje je le prvi korak. Tega se zaveda vse več slovenskih podjetij.

Družbeno odgovornost podjetij smo v Sloveniji nekoč poznali predvsem z vidika donacij in sponzorstev, danes pa seže mnogo dlje. Gre za iskanje načinov, kako lahko v povezavi z naravno vpetostjo v okolje podjetje postane uspešnejše, izboljša kakovost življenja zaposlenih, lokalne skupnosti in širše družbe, hkrati pa zadovoljuje interese lastnikov. Etika je eno ključnih področij družbene odgovornosti. Z letom 2017 morajo velika podjetja v EU, tudi v Sloveniji, v svojih letnih poročilih poročati še o nefinančnih vidikih poslovanja. Družbena odgovornost je orodje za dosego trajnostnega razvoja (TR) v skladu s Cilji trajnostnega razvoja do leta 2030, ki jih je že leta 2015 zapisala Organizacija Združenih narodov v svoji Agendi 2030 za trajnostni razvoj.
V ta namen Inštutut za razvoj družbene odgovornosti organizira seminarje, kjer lahko pridobite certifikat za Vodjo za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Tako so danes zaključili prvi cikel predavanj in predstavili naloge mladih udeležencev projekta, ki so jih pripravili v sodelovanju s petimi mariborskimi podjetji, podelili certifikate Vodjem za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja.
Katja Drnovšek je tako pripravila nalogo na temo podjetja Mariborski Vodovod, saj so po njenem mnenju družbeno odgovorno podjetje. “Izbrala sem si področje varovanja okolja. V nalogi sem pojasnila temeljne usmeritve podjetja za varovanje okolja. Podjetje je namreč zelo odgovorno kar se tiče porabe vode, saj se trudijo, da so izgube vode čim nižje. Tako pitna voda ostaja in se shranjuje za uporabnike. Podjetje varčuje tudi z energijo. V ta namen so postavili sončno elektrarno ob tem pa imajo še zeleno poslovanje, ko z izdajanjem in prejemanjem e-računov porabijo precej manj papirja kot bi ga sicer. Podjetje pa tudi različne ustanove kot so vrtci, šole in fakultete ozavešča o smotrni porabi pitne vode,” na kratko svojo nalogo predstavi Drnovškova.
Direktor Mariborskega vodovoda, Danilo Burnač, je ob tem dejal, da je za družbeno odgovornost podjetja najprej potrebno razčistiti pri sebi, če si družbeno odgovoren. “Nato pa lahko to prakso iz osebne ravni preneseš na poslovno in tako pomagaš še ostalim, ki so na tem področju potrebni pomoči,” o družbeni ozaveščenosti podjetja pove Burnač in doda, da se k družbeno odgovorni “ponudbi” dodali tudi položnice v Braillovi pisavi, ki omogočajo tudi slepim in slabovidnim samostojno plačevanje in spremljanje računov, ki jim jih izstavi podjetje Mariborski vodovod.
Martina Rauter iz Inštituta za razvoj družbene odgovornosti je ob tem povedala, da na predavanjih vse udeležence najprej pripravijo do te suverenosti, da se zavedajo svoje vloge v družbi. “Ko se zavedaš svoje vloge v druži, avtomatično dobiš v svoje razmišljanje varovalko, ki te venomer opozarja ali je neka poteza dobra zame ali je dobra zame in za okolje in družbo. Vedno se je potrebno vprašati ali bo naša osebna družbena odgovornost prinesla spremembe celotni družbi in okolju kateremu pripadamo,” je pojasnila rdečo nit predavanj o družbeni odgovornosti Rauterjeva.

Oddaj komentar