Začenja se sanacija Čeligijevega stolpa

Sanacija, s katero bomo 560 let stari obrambni stolp, del nekdanjega mestnega obzidja, rešili pred nadaljnjim propadanjem in revitalizirali, bo stala okoli 330 tisoč evrov.

Mestna občina Maribor začenja sanacijo Čeligijevega stolpa. Objekt v središču mesta, v Gregorčičevi ulici, ima status nepremične kulturne dediščine in je spomenik lokalnega pomena, saj je bil del obrambnega obzidja Maribora. Stolp, zgrajen med letoma 1460 in 1465, je v zelo slabem stanju. Pred lansko zimo je morala občina zaradi ogrožene statike interventno obnoviti strešno konstrukcijo in zamenjati kritino. Za celovito zaščito pred nadaljnjim propadanjem ter za ohranitev njegove prvobitnosti in zgodovinske vrednosti pa je treba Čeligijev stolp celovito sanirati.

Rok za izvedbo del je 30. september 2022

V okviru vzdrževalnih del bomo sanirali temelje, zidove, medetažne konstrukcije, odprtine v zidovih stolpa in uredili okolico. Urejen bo nov vhod z južne strani, na okenske površine pa bodo nameščene mreže, ki bodo preprečevale vdor ptičev v notranjost. Posebne namembnosti Čeligijev stolp s sanacijo ne bo pridobil, bodo pa omogočeni ogledi notranjosti stolpa (samo iz pritlične etaže), v njem bo mogoče tudi urediti manjšo galerijo ali muzej.

Sanacija bo potekala po smernicah Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS). Rok za izvedbo del je 30. september 2022. Pogodbena vrednost gradbenih, obrtniških in instalacijskih del je 298.467 evrov, skupni strošek izdelave projektne dokumentacije, projektantskega nadzora, arheoloških raziskav, vzdrževalnih del in strokovnega nadzora bo okoli 330 tisoč evrov. Čeligijev stolp bomo sanirali s pomočjo sredstev iz Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021-2022 sofinancirala RS. Skupna vrednost pridobljenega sofinanciranja iz proračuna Republike Slovenije za projekt je 123.285 evrov, občina pa bo znesek prejela v dveh delih: letos 67.412 tisoč evrov in v prihodnjem letu, ko mora biti sanacija končana, še 55.872 evrov.

Čeligijev stolp je visok 20,85 metra

Izbrani izvajalec, podjetje Saning, d. o. o., iz Kranja bo obnovitvena dela začel v naslednjih dneh, ob objektu pa pod nadzorom ZVKDS, OE Maribor,že potekajo predhodne arheološke raziskave. V času del na objektu promet ne bo oviran, Mestna občina Maribor bo skupaj z izvajalcem poskrbela tudi, da bodo v stanovanjskih in poslovnih objektih v okolici minimalno čutili vpliv vzdrževalnih del.

Čeligijev stolp stoji v kareju med Slovensko in Gregorčičevo ter Strossmayerjevo in Trubarjevo ulico. Visok je 20,85 metra in ima 318 metrov bruto tlorisne površine. Zunanje mere objekta so približno 9- krat 9 metrov. V notranjosti so izvedene tri etažne konstrukcije; v opečnem obokanem stropu pritličja, ki ni bil zgrajen ob gradnji samega stolpa, ampak je kasneje nadomestil prvotno, leseno medetažno konstrukcijo, je odprtina za stopnice v višje etaže, vendar stopnic tam ni več. Prehod med etažami bo še naprej mogoč samo po lestvah in za potrebe vzdrževanja objekta.

Oddaj komentar