Za rektorja UM prispela le ena kandidatura

Na razpis za volitve rektorja Univerze v Mariboru, ki je bil objavljen na podlagi sklepa Senata Univerze v Mariboru 22. februarja 2022, 289. člena Statuta Univerze v Mariboru in Pravilnika o volitvah rektorja Univerze v Mariboru, je v predpisanem roku prispela ena kandidatura. Volilna komisija univerze je ugotovila, da kandidat izpolnjuje pogoje in na podlagi sklepa oblikovala naslednjo kandidatno listo kandidatov za rektorja Univerze v Mariboru: prof. dr. Zdravko KAČIČ. Volilna komisija je hkrati s sklepom pozvala Študentski svet Univerze v Mariboru, da najkasneje do 11. aprila do 12. ure poda mnenje o kandidatu za rektorja.

Kot so sporočili iz Univerze v Mariboru je volilna komisija univerze ugotovila, da kandidat izpolnjuje pogoje in na podlagi sklepa oblikovala naslednjo kandidatno listo kandidatov za rektorja Univerze v Mariboru: prof. dr. Zdravko KAČIČ. “Volilna komisija je hkrati s sklepom pozvala Študentski svet Univerze v Mariboru, da najkasneje do 11. aprila do 12. ure poda mnenje o kandidatu za rektorja. Poročilo o dosedanjem poteku kandidacijskega postopka bo obravnaval Senat Univerze v Mariboru na svoji izredni seji, ki bo 12. aprila 2022 in bo hkrati potrdil tudi kandidatno listo kandidatov za rektorja Univerze v Mariboru,” so zapisali v sporočilu za javnost.

Za rektorja Univerze v Mariboru je lahko izvoljen redni profesor, ki je na Univerzi v Mariboru zaposlen s polnim delovnim časom za nedoločen čas, ki je javno priznan visokošolski učitelj Univerze v Mariboru in ki izkazuje, da je sposoben s svojim znanjem, razgledanostjo in izkušnjami ustvarjalno prispevati k razvoju visokošolske izobraževalne, znanstvenoraziskovalne in strokovne dejavnosti; da je na osnovi svojega dosedanjega večletnega odgovornega dela sposoben uspešno voditi univerzo, da je vesten, zgleden in uspešen pri opravljanju svojih zadolžitev. Vsa dokumentacija v zvezi z volitvami rektorja bo objavljena na spletni strani Univerze v Mariboru.

Rektorja Univerze v Mariboru na splošnih in neposrednih volitvah za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivcev: visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci; študentje in drugi delavci. Splošne, neposredne in tajne volitve bodo potekale 24. maja 2022.

Oddaj komentar