Za cenejšo mestno blagajno in nadaljnje usklajevanje cene komunalnega prispevka

Mestna uprava išče rešitve za cenejšo mestno blagajno. Pred drugo obravnavo na seji Mestnega sveta MO Maribor so upoštevali pripombe o zniževanju komunalnega prispevka za enostanovanjske zgradbe, niso pa mogli upoštevati predloga, da bi mlade družine plačevale manjši komunalni prispevek. Glede na zahteve novega zakona o izobraževanju odraslih je MO Maribor pripravila razvojni program izobraževanja za odrasle. Ne nazadnje pa bodo v ponedeljek obravnavali na seji tudi predloge za poimenovanja novih ulic v Mariboru.

Pred načrtovano deseto redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Maribor je župan Saša Arsenovič z ekipo predstavil nekaj točk z dnevnega reda seje. Najprej pa je novinarjem postregel z domačim pecivom, kroglicami in keksi, ki jih je včeraj naredil doma skupaj z družino. Gesta je bila povezana z nedavno novinarsko konferenco o Čarobnem decembru, na kateri je nerodno dejal, da naj starši pred odhodom na večerne prireditve Čarobnega decembra doma pečejo kekse z otroki, za kar je takrat dejal, da je pomembnejše od obiska prireditev. Izjava je delovala nerodno, saj na predstavitvi prireditev ne gre ravno povedati, da te niso pomembne. Zgodba s keksi je tako dobila danes epilog v uvodnem nagovoru župana.

Župan MOM Saša Arsenovič

Iskanje rešitve za cenejšo mestno blagajno

Konec leta 2016 je Mestni svet MO Maribor sprejel odlok o delovanju mestne blagajne preko zunanjega izvajalca plačilnega prometa. Preko javnega naročila so takrat izbrali Delavsko hranilnico ko najugodnejšo ponudnico, pred tem je storitve mestne blagajne izvajalo podjetje Snaga. Banke so bile leta 2016 zelo zainteresirane za izvajanje teh storitev, ki so jih ponujale po relativno nizki ceni. Zdaj je cena teh storitev 49 centov po plačilnem nalogu, zato so nekatera podjetja že izstopila iz tega sistema, Mestna občina Maribor pa išče novo rešitev, pojasnjuje Mateja Cekič, pomočnica direktorja Mestne uprave MO Maribor, namreč pridobili so ponudbo Pošte Slovenije in Marproma, ki je naredil analizo stroškov za javna podjetja:

Komunalni prispevek za enostanovanjske zgradbe se ne bo podražil

Vodstvo in strokovne službe pa so pregledale in upoštevale nekaj pripomb pri branju usklajevanja komunalnega prispevka. V obravnavo so vzeli predvsem pripombe v zvezi s pocenitvijo cene komunalnega prispevka za enostanovanjske zgradbe, pri odmeri po službeni dolžnosti in možnostjo pocenitve komunalnega prispevka za mlade družine. Za zadnji predlog pravijo, da zakonsko ni izvedljiv, pri prvih dveh pa so možne spremembe v pozitivno smer, je povedala Marinka Konečnik Kunst, direktorica ZUM-a.

Financiranje letnega razvoja izobraževanja odraslih

Tatjana Rebernik iz Urada za izobraževanje MO Maribor je predstavila predlog za letni razvojni program izobraževanja za odrasle. lani je bil namreč na državnem nivoju sprejet nov zakon, ki prinaša več novosti. med drugim lokalna skupnost mora sprejeti razvojni in letni program izobraževanja odraslih ter sistemsko financiranje, saj mora lokalna skupnost zagotoviti sredstva za tovrstno izobraževanje, za materialne stroške, za izvajanje osnovne šole za odrasle, za investicijsko vzdrževanje in drugo. Več v pojasnilu Rebernikove:

Poimenovanja novih ulic v Mariboru

v Mestni četrti Studenci zaradi gradenj nastajajo nove ulice, ki jih je treba imenovati. Prav tako bodo nove ulice nastale tudi v drugih mestnih četrtih, tako da bodo na seji obravnavali tudi poimenovanja za te ulice. Predlogi poimenovanj naj bi upoštevali tudi imena zgodovinskih oseb, ki so pozitivno vplivale na razvoj mesta.

Oddaj komentar