Vlada soglaša s sofinanciranjem obnove mariborske zdravstvene fakultete

FOTO: Fakulteta za Zdravstvene vede

Vlada je na današnji dopisni seji podala soglasje k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju širitve in obnove objekta Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Podala je tudi soglasje k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izgradnje novega objekta za rešitev prostorskih potreb Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem.

Z zagotovitvijo dodatnih prostorov za potrebe mariborske fakultete za zdravstvene vede se bodo po navedbah vlade vzpostavile dodatne površine za potrebe fakultete, s čimer se bo zagotovilo ustrezne prostorske in tehnične pogoje za kakovostno izvajanje študija.

Mariborska fakulteta za zdravstvene vede je v študijskem letu 2021/2022 zaradi izkazanih potreb v zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanovah na pobudo ministrstva za zdravje ter Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije povečala število vpisnih mest na dodiplomskem študijskem programu zdravstvena nega z 90 mest na 120 mest, so spomnili na vladi.

Tako kratkoročni kot dolgoročni načrti po navedbah vlade predvidevajo razširjen študijski program in povečan vpis študentov, zaradi česar je potreba po novih prostorih vedno večja. Z vzpostavitvijo dodatnih površin se bo lahko povečal sprejem študentov in študentk in razpisovanje novih smeri, saj obstoječi prostori ne zadostujejo izvajanju in razvoju študijske in raziskovalne dejavnosti, so poudarili.

Vrednost projekta, ki se bo financiral s proračunskimi sredstvi ministrstva za zdravje na podlagi zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, znaša 12 milijonov evrov.

Načrtovana je prizidava 1965 kvadratnih metrov površin in rekonstrukcija 1564 kvadratnih metrov površin osrednjega trakta z nakupom specialne opreme. S tem bo fakulteta pridobila potrebne površine za izvajanje študijskih programov za približno 310 študentov in 55 zaposlenih, so napovedali na vladi.

Tudi z izgradnjo novega objekta za izolsko fakulteto za vede o zdravju se bo lahko po navedbah vlade povečal sprejem študentov in študentk in razpisovanje novih smeri. Novogradnja bo rešila dolgoletno pomanjkanje prostorov in bo omogočila dvig kakovosti pedagoškega in raziskovalnega dela.

V skladu s srednjeročno razvojno strategijo Univerze na Primorskem novogradnja omogoča najmanj 20-odstotno povečanje vpisa na obstoječe programe fakultete in akreditacijo novih študijskih programov s pripravo izhodišč za vzpostavitev študijskega programa medicina na Univerzi na Primorskem.

Vrednost projekta znaša več kot 18 milijonov evrov, financiral se bo s proračunskimi sredstvi ministrstva za zdravje na podlagi zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 v predvideni višini 13 milijonov evrov. Projekt se bo financiral tudi s proračunskimi sredstvi ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije v predvideni višini 3,1 milijona evrov in lastnimi viri Univerze na Primorskem v višini dveh milijonov evrov.

Načrtovana je izgradnja večnadstropne nove stavbe s 6000 kvadratnimi metri uporabnih površin na parceli v neposredni bližini Splošne bolnišnice Izola. Lokacija je optimalna tako za fakulteto za vede o zdravju kot tudi za bolnišnico zaradi izkoriščanja sinergijskih učinkov obeh javnih zavodov, so še sporočili z vlade.

vir: lokalec.si

Oddaj komentar