VIDEO: Srednje šole želijo bolj jasna in življenjska navodila za ponovno izvajanje pouka

Vir: pixabay.com

18. maja pa začnejo pouk v učilnicah oziroma priprave na maturo tudi srednje šole. Tudi ob tem se pojavlja veliko neodgovorjenih vprašanj o samem izvajanju predvsem zaradi navodil, ki jih dobivajo šole. Težave se vidi v logistiki, kako bodo dijaki vstopali v prostore šole, koliko manjših skupin bodo morali po posameznih razredih narediti, ne nazadnje pa tudi v uporabi zaščitnih mask. Poglejmo prispevek.

Oddaj komentar