Več kot 100 novih urejenih parkirišč pod Pohorjem, a parkiranje bo plačljivo

Župan Mestne občine Maribor Aleksander Saša Arsenovič in direktor družbe Eurotas hoteli, d. o. o., Aleksander Jančar sta podpisala menjalno pogodbo, na podlagi katere je Mestna občina Maribor v last in posest pridobila naslednje nepremičnine: del parkirišča pod Hotelom Arena, cesto, ki vodi proti Hotelu Arena in ciljna arena.

Podlago menjalni pogodbi predstavlja Sporazum o ureditvi pravnih razmerij pri uveljavljanju zakonite predkupne pravice na »kompleksu hotela Arena«, ki sta ga stranki podpisali 14. decembra 2021.

Od ponedeljka, 21. 2. 2022, bo parkiranje na celotnem parkirišču pod Hotelom Arena plačljivo, in sicer vse dni v tednu. Uporabnikom bo parkirišče prvi dve uri parkiranja na voljo brezplačno, nato pa bo cena parkiranja znašala 0,50 EUR/h.

Predvidoma do konca aprila bo Mestna občina Maribor v sodelovanju s podjetjem Eurotas hoteli, d. o. o., parkirišče v celoti uredila, prav tako bo v celoti na novo urejena tudi cesta, ki pelje do hotela.

foto: street view

Oddaj komentar