V Mariboru te počitnice štiri nova igrišča, obstoječa bodo nadgrajena z novimi gibalnimi napravami

FOTO: Marko Pigac

Mestna občina (MO) Maribor si prizadeva za aktivno preživljanje prostega časa na prostem za vse generacije, zato smo pristopili k pomembnim investicijam za vzpostavitev in nadgradnjo javnih igral in prisluhnili potrebam občank in občanov za vzpostavitev površin, namenjenih rekreaciji.

MO Maribor ob že urejenih 26 novim igriščem, načrtuje vzpostavitev štirih novih znotraj različnih mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Igrala, ki so bila umaknjena iz Mestnega parka bodo tako umeščena na štiri lokacije v mestu, poleg igral bo nameščena tudi nova urbana oprema, kot so koši za smeti, klopi, stojala za kolesa in informacijske table. Skupna vrednost urbane opreme za nova igrišča znaša 2.300 EUR, so sporočili iz Mestne občine Maribor.

Nova igrišča bodo na naslednjih lokacijah:

– Macunova ulica, MČ Radvanje,
– Ul. Frana Kovačiča, MČ Tabor,
– KS Bresternica – pri stari šoli,
– Center Gustav Šilih, MČ Tabor.

Otvoritev novih igrišč je previdena v juliju 2024.

Nadgradnja igrišč z vadbenimi napravami

Poleg vzpostavitve novih igrišč bodo tudi obstoječa deležna nekaj prenove. Na MO Maribor se zavedamo tudi pomena vključevanja starejših in gibalno oviranih v aktivno preživljanje prostega čas, zato smo prisluhnili pobudam občank in občanov, ki so v sklopu participativnega proračuna izrazili želje za vzpostavitev gibalnih naprav na prostem.

“Izbrane so bile lokacije, ki jih bomo predvidoma še v letošnjem letu nadgradili s fitnes in vadbenimi napravami.” Nadgradnja igrišč je predvidena na naslednjih lokacijah:

– KS Bresternica (pri veslaškem klubu),
– MČ Brezje,
– KS Malečnik-Ruperče,
– KS Pekre.

Skupna ocenjena vrednost nadgradnje igrišč znaša 89.000 EUR, od tega je 70.000 EUR že zagotovljenih v proračunu, prizadevamo si tudi za pridobitev donatorskih sredstev.

“Vse do danes je bilo v Mariboru skupno vzpostavljenih že 26 javnih igrišč, MO Maribor pa si v dogovoru z osnovnimi šolami prizadeva, da bi bila vsa igrišča odprta tudi izven šolskih dejavnosti, saj bi tako prav vsem otrokom omogočili aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa. Skupna vrednost investicij znaša približno 750.000 EUR. Sredstva so bila pridobljena iz različnih virov, vključno z občinskim proračunom, donacijami in evropskimi sredstvi. Obenem vabimo tudi vsa podjetja, da prispevajo sredstva za podporo naših prizadevanj, da bi v našem mestu vzpostavili okolje, kjer so vsi občani deležni varnih in sodobnih prostorov za igro in rekreacijo,” so sporočili.

Oddaj komentar