Mariborski mestni svetniki po burni razpravi potrdili predlog o reorganizaciji mestne uprave

Mestni svetniki so ob prvem branju na seji podprli predlog o reorganizaciji mestne uprave, a med obravnavanjem ni šlo brez burne razprave.

Na koncu razprave so glasovali in v prvem branju potrdili predlog odloka o reorganizaciji mestne uprave s 17 glasovi za in s petimi proti. A že pri sprejemanju dnevnega reda seje mestnega sveta Mestne občine Maribor je nekaj svetnikov želelo, da se to točko umakne.

Očitek, da se postopek sprejema “ad hoc”

Da gre za tektonske spremembe, za katere si je treba vzeti čas, pa je menil Igor Jurišič, ki je dejal, da so prosili tudi za analizo. Predlagal je tudi, da bi za vsako področje naredili skrbno analizo. Župan Saša Arsenovič je pripomnil, da imajo analizo in da prelaganje ni na mestu. Direktorica mestne uprave Lidija Krebl je izpostavila, da so jo že umaknili na prejšnji seji, od takrat do nove seje pa da so pripravili podrobnejšo obrazložitev. Kreblova je dejala, da je analizo opravila družba AT Kearney, da so usklajevali tudi s sindikati in da so zapisnike poslali mestnim svetnikom. Tudi da so zapisani učinki.

Lidija Divjak Mirnik je dejala, da bodo proti obravnavi reorganizaciji, da vse teče “ad hoc” in da je bila na predstavitvi, kjer so javnosti predstavili predlog, a da javnost ni dobila odgovorov na vsebinska vprašanja. Izpostavila je, da bi moral župan organizirati javno razpravo.

Tjaša Gojkovič je prav tako bila proti obravnavi predloga reorganizacije in se strinjala z Divjak Mirnikovo, da na javni predstavitvi niso dobili vsebinskih odgovorov in da je gradivo pomanjkljivo, da so vsebinske obrazložitve ponekod zelo kratke, le po en stavek. Župan je pripomnil  še, da gre za prvo branje. To namreč po njegovih besedah pomeni, da lahko mestni svetniki ob prvem branju dajo pripombe, napotke, ki jih morajo nato na občini upoštevati, je dejal in kasneje poudaril še, da je reorganizacija nujna.

Da pa bi točko obravnavali, pa je v razpravi ob sprejemanju dnevnega reda menila mestna svetnica Alenka Iskra, ki je bila proti umiku te točke. Rekla je, da so bili med drugim upoštevani nekateri predlogi javnosti.

Namesto Urada za šport po novem Sektor za šport

Nekatera področja so po mnenju svetnikov neustrezno razdeljena, na primer šport, ki je po njihovem mnenju v predlogu reorganizacije degradiran, saj ne bi več bil urad, ampak del urada. Direktorica mestne uprave je na očitke, da je področje športa neprimerno razdeljeno, odgovorila, da so že zdaj upoštevali mnenje javnosti, da naj bo to sektor.

Odločanje o nepremičninskem premoženju

Pod vprašaj so mestni svetniki postavili tudi to, da naj bi glede na predlog odločal o celotnem nepremičninskem premoženju Mestne občine Maribor Urad za gospodarstvo, kar pa ne bi bilo dobro za npr. področje kulture. Lidija Krebl je odgovorila, da bo Urad za gospodarstvo pri odločitvah sodeloval v takem primeru z Uradom za kulturo.

Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti kar pod Kabinet župana

Proti so bili tudi pri tem, da bi Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti po novem bila v organizacijski shemi neposredno pod kabinetom župana.

Oddaj komentar