Izguba UKC Maribor zaradi zdravniške stavke vedno večja

Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor je v prvih štirih mesecih letos pridelal že 5,4 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki, kar vodstvo zavoda pripisuje v prvi vrsti zdravniški stavki. Izguba narašča iz meseca v mesec, zato je svet zavoda danes zahteval podrobnejšo analizo stroškov in ukrepov za izboljšanje rezultata.

Predsednik sveta zavoda Marjan Mačkošek je izpostavil, da se UKC Maribor z nadaljevanjem takšnega trenda približuje likvidnostnim težavam, zato je treba stroške nujno zamejiti, da ne bo dolgoročnih posledic.

Član sveta zavoda Franc Hočevar je opozoril, da ne kaže, da bo stavke kmalu konec, zato bi moral klinični center v izogib nadaljnjemu naraščanju izgube vzpostaviti “nov poslovni model” in določiti prioritete dela, temu ustrezno pa naj sledi komunikacija z zavodi, ki napotujejo bolnika vanj.

Generalni direktor UKC Maribor Vojko Flis je pojasnil, da stroški materiala kljub zmanjšanemu obsegu dela naraščajo, nekaj naj bi k izgubi prispevale tudi višje cene energije. Veliko težavo po njegovih besedah predstavlja velik pritisk bolnikov na urgentni center, kjer pa številne storitve niso plačane. “Urgenca nam dela konstantno izgubo in to v visokih zneskih,” je dejal.

Še vedno je težava tudi t. i. terciar 2, ki ni ustrezno finančno pokrit. “UKC Ljubljana je to priznano, nam pa ne,” je povedal Flis. Svet zavoda je v zvezi s to problematiko že po prejšnji seji pisal ministrstvu za zdravje, a odgovora še ni prejel.

Člani sveta zavoda so danes med drugim potrdili pravilnik o internem strokovnem nadzoru v UKC Maribor in podali soglasja Flisu za delo na mariborski medicinski fakulteti in fakulteti za zdravstvene vede, česar je bil deležen že kot vršilec dolžnosti direktorja.

Obravnavali so tudi poročilo neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov UKC Maribor za leto 2022, ki je izdal mnenje s pridržkom, ker v bilanci stanja niso bile izkazane obveznosti iz naslova še neizkoriščenih letnih dopustov in neobračunanih viškov ur. Flis je pojasnil, da je pripomba upravičena, saj je bil prej v veljavi drugačen pravilnik, bodo pa to spremenili v nadaljnjih postopkih.

Svet zavoda se je seznanil še s poročilom o čakalnih dobah. Do 1. maja so v tem kliničnem centru naročili 104.924 novih bolnikov za prvo zdravstveno storitev in 88.130 kontrolnih pregledov. V začetku maja je na prvo zdravstveno storitev v UKC Maribor čakalo 67.355 bolnikov, od tega nekaj manj kot 14.000 s stopnjo nujnosti zelo hitro. Preko dopustne dobe je čakalo nekaj manj kot 28.000 bolnikov oz. 40 odstotkov čakajočih.

Zelo kritični pa so bili člani sveta pri obravnavi poročila o realizaciji sklepov in pobud s preteklih sej sveta zavoda. Članica Mojca Gornjak je napovedala, da bo pozvala k ukrepanju ministrstvo za zdravje, ker od UKC Maribor ne prejmejo zahtevane temeljite analize dela po podjemnih pogodbah na oddelku za radiologijo, kjer so zasledili več primerov izjemno velikega števila zbranih ur. Spomnila je, da na to čakajo že več kot leto in pol, saj so analizo zahtevali že v času prejšnjega direktorja Antona Crnjaca. “Nedopustno je, da ne dobimo podatkov, ki jih zahtevamo,” se je strinjal tudi predsednik sveta zavoda.

O investicijah na današnji seji sveta zavoda niso govorili. Je pa Flis za STA potrdil, da je že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo nove infekcijske klinike in da naj bi kmalu objavili razpis za izbor izvajalca gradbeno-obrtniških del. Za izvedbo druge faze širitve oddelka za onkologijo pa še vedno tečejo pogovori s stanovalci bližnje stavbe o odkupu njihovih stanovanj.

vir: sta

Oddaj komentar