FOTO: Prepoznate nasilne izgrednike na nogometni tekmi?

Izgredniki na nogometni tekmi. VIR: PU Kranj

V začetku septembra so policisti na nogometnem igrišču v Škofji Loki obravnavali nasilen izgred skupine in poškodbe treh udeležencev.

Incident se je zgodil 4. septembra ob 18.45, ko je na igrišče med nogometno tekmo vdrla skupina nasilnežev. Poškodovali so dva nogometaša in enega udeleženca. V incidentu je bilo udeleženih okoli 20 oseb. Dva nasilneža so policisti že prepoznali, o ostalih pa še zbirajo obvestila. Okoliščine kažejo, da gre za nasilje med navijaškima skupinama z območja Ljubljane in Primorske.

V dogodku policija obravnava sume kaznivega dejanja Nasilništva (296. člen Kazenskega zakonika) ter prekrške zaradi uporabe pirotehnike, oviranja javne prireditve (oboje 23. člen Zakona o javnih zbiranjih) in nasilno ter drzno vedenje posameznikov oziroma skupine (6. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru). Obvestila se zbirajo tudi v smeri prepovedi udeležbe posameznikom na športnih prireditvah (62. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije).

Policija prosi za pomoč pri prepoznavi oseb na fotografijah v prilogi in pri pridobivanju informacij o drugih udeležencih nasilja. Kdor ima informacije, jih lahko sporoči na interventno številko 113. Če želi posameznik ostati anonimen, lahko podatke sporoči tudi na anonimni telefon policije 080 1200.

Vsakršno nasilje je nesprejemljivo in nima ničesar skupnega z navijaštvom. Prav tako ni dopustno, da bi taki in podobni neredi na športnih prireditvah postali običajen pojav. Zato mora biti v interesu vseh, da se taka dejanja razišče ter odkrijejo in obravnavajo posamezniki.

Kršitve:

1) Prepovedano je motiti ali ovirati potek shoda oziroma prireditve. Globa znaša 250 evrov.
2) Udeleženci na prireditvi oz. shodu pri sebi ne smejo imeti predmetov, ki jih je na shod oz. prireditev prepovedano prinašati (orožje, eksplozivne snovi, pirotehnične izdelke ali drugih nevarnih predmetov oziroma snovi). Prepovedano je tudi motiti red na shodu oziroma prireditvi. Globa znaša 150 eurov.
3) Kdor izziva ali koga spodbuja k pretepu ali se vede na drzen, nasilen, nesramen, žaljiv ali podoben način ali koga zasleduje in s takšnim vedenjem pri njem povzroči občutek ponižanosti, ogroženosti, prizadetosti ali strahu, se kaznuje z globo 250,38 evra.
4) Kdor povzroča nasilje ali ogroža varnost drugih na športnih prireditvah ali v zvezi s temi prireditvami se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
5) Prepoved udeležbe na športnih prireditvah. Če je bila oseba na športni prireditvi ali v zvezi s športno prireditvijo, ki jo določa zakon, ki ureja šport (v nadaljnjem besedilu: športne prireditve), zalotena pri dejanju, ki ima znake prekrška zoper javni red in mir z znaki nasilja ali prekrška iz zakona, ki ureja javna zbiranja, ali pri dejanju, ki ima znake kaznivega dejanja z znaki nasilja in je glede na okoliščine mogoče pričakovati, da bo nadaljevala s takšnimi ravnanji, ji sme policist izreči ukrep prepoved udeležbe na športnih prireditvah za obdobje dveh let.

Oddaj komentar