FOTO: Maribor bogatejši za polnilnici, ki avtobus napolnita v petih minutah

FOTO: MO Maribor

V Mariboru najbolj sodobni polnilnici za električne avtobuse, ki bosta v petih minutah napolnili dva električna avtobusa na avtobusi liniji 6, ki letno prepelje okoli 400.000 potnikov. 

V Mestni občini Maribor so vzpostavili hitro polnilnico za električne avtobuse na avtobusni postaji pod Vzpenjačo in na Glavni avtobusni postaji, gre za prvi tovrstni polnilnici v Sloveniji. Vrednost del po pogodbi za dobavo polnilnic znaša 289.882,17 EUR, od tega je okoli 100.000 EUR nepovratnih sredstev s strani EU projekta EfficenCE. Polnilnici bosta v petih minutah napolnili dva 100 % električna avtobusa, ki bosta po mariborskih cestah od Glavne avtobusne postaje do Vzpenjače vozila od predvidoma meseca maja.

V zamenjavo turističnega vlakca

Dobavljena bosta dva avtobusa IVECO E-WAY, dolžine 12 metrov. Nakup je sofinanciran s strani EKO SKLADA v višini 600.000 EUR, skupna vrednost nakupa znaša 1 milijon EUR. Gre za enega izmed pomembnih korakov naprej pri prehodu na trajnostno mobilnost na področju prometa v MO Maribor. Električna avtobusa bosta vozila po avtobusni liniji 6, po kateri sedaj vozijo štirje avtobusi in prepeljejo skupaj okoli 400.000 potnikov letno.

V Mestni občini Maribor načrtujejo tudi javno naročilo za dva srednje velika električna avtobusa dolžine 9 do 10 metrov, ki bosta začela obratovati v drugi polovici leta 2022, kot dopolnitev ponudbe javnega mestnega potniškega prometa. MO Maribor tudi načrtuje nabavo novega turističnega električnega vlakca, ki bo nadomestil obstoječega na dizelski pogon. V Mariboru deluje tudi 6 električnih polnilnic v lasti MO Maribor, 8 v lasti Energija Plus in 12 v lasti Petrola za osebna vozila, kjer ena polnilnica napolni dva vozila, kar pomeni, da je v mestu 52 parkirnih mest za električna vozila.

Največ potnikov na progi 1 

Javno podjetje Marprom d.o.o., ki je ponudnik javnega mestnega potniškega prometa v Mariboru, je v letu 2019 (pred Covid-19) prepeljalo 3.998.502 potnikov. Najbolj uporabljena proga je št. 1 – Tezno s 14,5% deležem uporabe. Sledi št. 6 – Vzpenjača s 13% in krožni liniji 3 in 12 s skupnim deležem 18%. Štirje avtobusi, ki prevažajo potnike na progi št. 6, na leto prevozijo 291.510 kilometrov, pri tem porabijo 116.000 litrov fosilnih goriv (dizel) oziroma za 163.000 EUR goriva in letno proizvedejo 384 ton izpustov CO2. Z bodočo popolno elektrifikacijo avtobusne proge št. 6 se bo investicija povrnila že po osmih letih delovanja, saj bo 50% manj izpustov CO2 na leto, nične emisije prašnih delcev in NOx, manjše emisije hrupa, do 25% manj stroškov goriva in do 50% manj stroškov vzdrževanja.

Več o električnih polnilnicah

Izvedbo polnilnih postaj s hitrimi pantografskimi polnilnicami je implementiralo na javnem naročilu izbrano podjetje E-PROJEKT d.o.o. iz Maribora, v sodelovanju s podjetjem ABB, ki je tudi proizvajalec polnilnic za avtobuse. Implementirani sta na progi št.6 (VZPENJAČA) in sicer na začetni in kočni postaji. Polnilnice so moči 150kW (Vzpenjača) in 300kW (AP Mlinska). Tehnologija hitrega polnjenja s pomočjo pantografa omogoča, da vozni red ostane nespremenjen. Avtobus se v petih minutah napolni z energijo (12,5 kW), ki zadostuje za nadaljnjo vožnjo do končne postaje in nazaj. Izbira moči hitre polnilnice je bila izbrana na podlagi meritev porabe energije na transformatorski postaji. Analize so pokazale, da z obratovanjem hitre polnilnice ne bo dosežen zgornji prag obremenitve transformatorske postaje pod Vzpenjačo kakor tudi na AP Mlinska.

Za začetek obratovanja polnilnic je potrebno izvesti še potrebna testiranja ter priklope v energetsko omrežje, kar je predvideno v mesecu marcu.

Več o projektu

Polnilnici sta bili vzpostavljeni v okviru evropskega projekta EfficienCE, ki ga sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru transnacionalnega programa sodelovanja Interreg Srednja Evropa v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%. Projekt EfficenCE – Energetska učinkovitost za javno infrastrukturo v potniškem prometu v Srednji Evropi je projekt sodelovanja, ki ga sofinancira program Interreg Srednja Evropa. Dvanajst partnerjev iz sedmih držav (Avstrija, Nemčija, Poljska, Češka, Slovenija, Italija in Madžarska), vključno s sedmimi podjetji za javni prevoz, sodelujejo v projektu s ciljem raziskati in izkoristiti potencial za zmanjšanje škodljivih izpustov z izboljšanjem infrastrukture javnega potniškega prometa. Namen projekta je tudi prispevati zastavljenim nalogam “Bele knjige” EU za zmanjšanje škodljivih emisij transporta za 60 odstotkov do 2050, kakor tudi prepoloviti uporabo vozil na konvencionalni pogon v urbanem prevozu do 2030, zato bo potrebno kombinirati današnje finančne omejitve z dolgoročno vizijo evropskih mest brez emisij.

Oddaj komentar