Deratizacija na območju občin Maribor, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju

Deratizacija

Javno podjetje Nigrad nas je obvestilo, da bo zaradi pojavljanja glodavcev v sredo, 10. 7. 2019, in v četrtek, 11. 7. 2019, na območju Mestne občine Maribor ter Občin Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju opravili deratizacijo. Dela se bodo izvajala na podlagi pogodbenih obveznosti v skladu z Zakonom o nalezljivih bolezni in Pravilnikom o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.

Deratizacijo s parafinskimi bloki bo po naročilu družbe Nigrad, d.d., izvedlo podjetje Saniteh, d.o.o. Ker gre za nevaren izdelek, veljajo zanj ukrepi ravnanja s posebno pozornostjo. Nepooblaščene osebe pozivamo, naj spoštujejo označeno območje deratizacije in se izognejo vsakršnemu stiku z deratizacijskim sredstvom, tj. trdnim blokom rdeče barve z vonjem po parafinu.

Splošni ukrepi ob morebitnem stiku s sredstvom in sumom zastrupitve
V kolikor pride do stika, veljajo splošni ukrepi za prvo pomoč. Pri sumu na zastrupitev takoj pokličite zdravnika. Pokažite mu embalažo, etiketo
ali varnostni list. Prizadeta oseba naj miruje, zagotovimo osnovne življenjske funkcije. Ob zaužitju se takoj posvetujte z zdravnikom. Posredujte mu navedbe iz etikete. Prizadetemu izperite usta z vodo. Ne izzivajte bruhanja, razen če tako svetuje zdravnik. Ob stiku s kožo, odstranite vso umazano obleko. Kožo temeljito umijte z milom in vodo. Če se pojavijo simptomi, se posvetujte z zdravnikom. Ob stiku z očmi, odstranite kontaktne leče. S palcem in kazalcem razprite očesni veki ter oko temeljito izperite s čisto vodo. Če draženje ne mine, se posvetujte z zdravnikom ali okulistom. Ob morebitnem vdihavanju, prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega območja na svež zrak. Če se pojavijo simptomi, se posvetujte z zdravnikom.

Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Utrujenost, glavobol, občutek žeje, bledica, znojenje, pospešeno dihanje, nejasne bolečine v trebuhu in slabost kot posledica notranjih in zunanjih krvavitev: iz nosu (epistaksa), dlesni, prebavil (hematemeza, melena), sečil (hematurija) in rodil (metroragija), v podkožje (hematomi), v najhujših primerih krvavitev v možgane in druge organe (hemoraška diateza). Po zaužitju se antikoagulantni učinek (znižana protrombinska aktivnost) pokaže šele po 12-18 urah, prvi simptomi zastrupitve (krvavitve) pa po latentni dobi 4 dni. Pri vsakem zaužitju sredstva je potrebno spremljati vrednost protrombinskega časa v krvi.

1 KOMENTAR

Oddaj komentar