Danes se začenja zadnji prijavni rok za vpis na višje šole

FOTO: pixabay.com

Na višjih šolah se danes začenja drugi in hkrati zadnji prijavni rok za vpis v redni študij višješolskega strokovnega izobraževanja v študijskem letu 2020/21, ki bo potekal do ponedeljka. Po podatkih višješolske prijavne službe je na voljo skupno 11.156 vpisnih mest (lani 9917), in sicer 4317 na izrednih in 6839 na rednih študijih.

Na rednem in izrednem študiju je največ prostih mest na študijskih programih ekonomist (1750), informatik (916), gostinstvo in turizem (906), logistično inženirstvo (708) ter mehatronika (600). Za izredni študij se kandidati lahko prijavijo na prosta mesta tudi po tem roku.

V novem študijskem letu bo 48 višjih strokovnih šol, in sicer 29 javnih in 19 zasebnih, skupaj izvajalo 33 različnih študijskih programov. V prvem prijavnem roku je bilo sprejetih 2183 kandidatov za redni in izredni študij.

V višješolski program se lahko vpišejo kandidati s splošno ali poklicno maturo, z zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002, ali opravljenim mojstrskim/delovodskim/poslovodskim izpitom, če imajo tri leta delovnih izkušenj. Pri tem je treba opraviti še preizkus znanja iz slovenščine oziroma italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

V dveletno višješolsko izobraževanje se lahko redno vpišejo tudi tisti, ki so leto ali dve redno študirali že v katerem od visokošolskih študijskih programov. Ob omejitvi vpisa pa imajo prednost tisti, ki še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju.

Kandidati se prijavijo z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe na povezavi. Izpolnjen prijavni obrazec je treba natisniti, podpisati in ga poslati priporočeno prijavni službi v Celje.

Višje strokovne šole bodo do 10. septembra obvestile kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti. To velja za vpis v programe balet, fotografija, oblikovanje materialov ali organizator socialne mreže ter medijska produkcija.

Izid izbirnega postopka v drugem roku bo znan 23. septembra, vpisi na višje šole bodo potekali do 30. oktobra.

Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok so objavljeni na spletnih straneh Višješolske prijavne službe in višjih strokovnih šol.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar