Univerza v Mariboru dolguje zaposlenim več milijonov evrov

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru bo morala zaradi neustreznih napredovanj povrniti zaposlenim skupno okoli štiri milijone evrov. Pričakovanja Visokošolskega sindikata Slovenije (VSS) so, da bo to urejeno že pri plačah v juniju.

Vrhovno sodišče je lani v delovnem sporu, ki ga je zoper pravilnik o napredovanju na mariborski univerzi sprožil visokošolski sindikat, razsodilo v korist slednjega in tako potrdilo, da neusklajevanje napredovanj v nazive pedagoškega kadra s plačami kljub interventnim ukrepom ni zakonito.
Kot so razkrili v sindikatu razsodba zadeva okoli 30 odstotkov zaposlenih, ki jim je bila z nezakonitim pravilnikom od njegovega sprejetja leta 2010 naprej kršena pravica do ustreznega plačila. Temu je sledila še ugotovitev pristojnega inšpektorata, da je nezakonita sistematizacija delovnih mest. “Inšpektorat je naložil rektorju izplačila razlik v plačah za vsa leta nazaj. Dolg je okoli štiri milijone evrov, izplačan mora biti v 30 dneh, pričakujemo, da pri junijskih plačah,” je pojasnila predsednica VSS na mariborski univerzi Marija Javornik Krečič.

Na rektoratu univerze pa pravijo, da natančen znesek dolga še ni dokončno znan, saj da morajo zbrati najnovejše podatke in izračune iz računovodstev vseh fakultet, Študentskih domov in Univerzitetne knjižnice Maribor. “Univerza bo denar zagotovila na podlagi zakonov, statuta in aktov, ki predpisujejo, kako postopati v takšnih primerih,” je bilo vse, kar so povedali v zvezi s tem, od kod bodo dobili denar za poplačilo dolga.

Po poročanju nekaterih medijev je rektor Igor Tičar skušal doseči odlog poplačila dolga, dokler univerza ne uspe najeti potrebnega bančnega posojila, a mu na ministrstvu za javno upravo pri tem niso stopili v bran. Univerza naj bi želela najeti 1,8 milijona evrov kredita, kolikor naj bi bila višina dolga po ocenah rektorata, a za to ne dobi potrebnega soglasja.

Mariborsko akademsko skupnost poleg finančnega bremena te dni razburjajo tudi predlagane spremembe statuta univerze, ki bi odločanje o delovnem razmerju rektorja iz upravnega odbora prenesle na njemu bolj naklonjen senat. Pogodbo o zaposlitvi pa bi po novem podpisal najstarejši prorektor. S tem naj bi sedanji rektor, ki je lani že izpolnil pogoje za upokojitev, pripravljal teren za nadaljevanje svojega delovnega razmerja do konca mandata.

Na rektoratu so pojasnili, da statut Univerze v Mariboru že sedaj določa, da je za razrešitev rektorja pristojen senat, “zato smiselno, upoštevajoč določila zakona o zavodih, eksplicitno urejamo, kdo sklepa delovno razmerje z rektorjem”. “Primerno je, da o delovnem razmerju rektorja, ki je akademski starešina univerze, odloča najvišji akademski organ, to je senat. V njegovem imenu pa pogodbo podpiše najstarejši prorektor,” so zapisali.

V VSS pa ocenjujejo, da je predlog sprememb nespodoben ter v celotnem slovenskem visokošolskem prostoru in javnem sektorju popolni unikum. Zato so rektorju predlagali, naj določbe, ki se nanašajo na njegovo delovno razmerje, umakne, “sicer se bo v slovenskem visokošolskem prostoru utrdil vtis, da se na Univerzi v Mariboru namesto, da bi spoštovali načela zakonitosti ter odločitve sodnih in inšpekcijskih odredb, raje ukvarjamo s prilagajanjem aktov interesom vodstva univerze”.

Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar