V UKC Maribor še vedno kritično stanje zaradi pomanjkanja anesteziologov

V UKC Maribor po enem letu, odkar so zaradi pomanjkanja anesteziologov začele odpadati operacije, še niso uspeli zapolniti lukenj na tem področju. Zato ob podpori sveta zavoda prosijo za pomoč še več zdravnikov iz drugih slovenskih bolnišnic, državo pa, da naj v tako izjemnih primerih dovoli sprostitev omejitve plačila zanje.

UKC-Maribor

Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor je v letošnjem letu uspelo dobiti le šest novih specialistov anesteziologije, od tega so štirje, ki so jih privabili z mednarodnim razpisom iz tujine, še v prilagoditvenem obdobju. Računali so še na zaposlitev dveh specializantov, a je eden po opravljeni specializaciji odklonil zaposlitev v tem zavodu, drugi še razmišlja o tem.

Ker tudi za tiste, ki so v prilagoditvenem obdobju, ni nujno, da se bodo dejansko zaposlili tu, je kadrovska stiska še vedno zelo pereč problem, zaradi katerega se opravljajo operacije na največ desetih od skupno 17 možnih operacijskih mizah.

Kot je na včerajšnji seji sveta zavoda povedal vodja klinike za kirurgijo Jože Ferk, se trudijo, da bi luknjo delno zapolnili z dodatnimi dežurstvi, “a zdravniki izgorevajo”, zato tako ni mogoče več naprej. “Če ne bomo takoj ukrepali, se bo kirurški program sesul,” je opozoril.

Po njegovih besedah je trenutno edina rešitev, da se pritegne na pomoč še več anesteziologov iz drugih slovenskih bolnišnic, predvsem UKC Ljubljana. Tamkajšnji zdravniki so po njegovih besedah pripravljeni priti v Maribor, a želijo za to “primerno spodbudo”.

Na njegov predlog je svet zavoda pozval ministrstvo za zdravje, Zdravniško zbornico Slovenije in druge javne zdravstvene zavode k podpori pri iskanju rešitev. Slednje prosijo, da svojim zdravnikom s podajo soglasij omogočijo, da lahko izven rednega delovnega časa pridejo občasno na pomoč v UKC Maribor. Od prvih dveh pa si želijo sistemskih rešitev, kot je uvedba obveze za specializante, da se za določeno obdobje zaposlijo v zavodu, kjer so opravljali specializacijo. Prav tako bi radi dosegli, da se v izjemnih primerih sprosti zakonsko omejitev plačila po podjemnih pogodbah.

Poleg pomanjkanja anesteziologov, zaradi česar po besedah Ferka še dodatno narašča nezadovoljstvo med zaposlenimi, je težava tudi premajhno število postelj za perioperativno intenzivno terapijo, zato bi bilo treba to področje tudi prostorsko razširiti. Svet zavoda je vodstvo kliničnega centra in posameznih vpletenih oddelkov pozval, naj čim prej uskladijo predloge rešitev, tako kadrovske kot prostorske.

Kadrovsko krizo na področju anesteziologije je prejšnji direktor UKC MariborGregor Pivec skušal začasno rešiti z uvozom anesteziologov s hrvaške Reke. V ta namen sklenjena pogodba z zasebnim Inštitutom za raziskave v medicini je bila deležna številnih kritik zaradi domnevno visokih stroškov posrednika, ministrstvo za zdravje jo je celo označilo za nezakonito, a zaenkrat so, tudi s pravnega vidika, prisiljeni vztrajati pri njej.

Kot piše v pogodbi, sklenjeni 22. februarja s šestmesečnim odpovednim rokom, se lahko razdre “v primeru, da bo naročnik po poteku prvega leta izvajanja te pogodbe zagotovil izvajanje storitev, opredeljenih s to pogodbo, z lastnimi zaposlenimi”.

“Po enem letu bomo šli v postopek prekinitve te pogodbe in jo prekinili v šestih mesecih. V tem času pa moramo dobiti zagotovilo, da bomo lahko izpad teh anesteziologov pokrili z našimi v državi,” je povedal vršilec dolžnosti direktorja Janez Lavre.

Član sveta zavoda Ljubo Germič je ob tem opozoril, da je UKC Maribor tri dni po omenjeni sporni pogodbi sklenil neposredno pogodbo z reškim kliničnim centrom za občasno pomoč šestih njihovih anesteziologov. Vodstvo bolnišnice mu na vprašanje, zakaj se ne dela po tej pogodbi, ni znalo odgovoriti, je pa omenilo, da je bila sporna pogodba sklenjena brez sodelovanja pravne službe UKC Maribor ob pomoči zunanjega odvetnika.

Nihče še vedno tudi ne zna povedati, koliko od s strani UKC Maribor plačanih 1250 evrov za prihod dejansko gre v žep hrvaškega zdravnika. Po besedah Lavreta tega ne vedo niti kriminalisti, ki se ukvarjajo s to zadevo.

Težave z anesteziologi so eden od razlogov za negativen poslovni rezultat kliničnega centra. Ta je do konca septembra pridelal nekaj manj kot milijon evrov izgube, kar je po navedbah vodstva bolnišnice deloma tudi posledica sproščenega napredovanja zaposlenih v višje plačne razrede ter pozne uvedbe zdravljenj z obsevanji na onkologiji.

Člani sveta zavoda se bodo ponovno sestali v torek, ko imajo na dnevnem redu med drugim razpravo o spremembah statuta UKC Maribor in poročilo o posledicah nedavne stavke zdravnikov v tej bolnišnici.

Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar