V UKC Maribor počasi do načrtovanih prihrankov

Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor

Univerzitetnemu kliničnemu centru (UKC) Maribor je v prvih treh mesecih sanacije uspelo doseči 1,5 milijona evrov prihrankov, kar je dobra tretjina predvidenega zneska v letošnjem letu. Do konca leta so si namreč zadali za 4,1 milijona evrov sanacijskih ukrepov.

Kot je na današnji seji sveta zavoda povedala vodja finančno-računovodske službe UKC Maribor Suzana Kranjc, je najbolj zaskrbljujoče neizvajanje programa za diagnostiko Dora, ki so ga želeli zagnati poleti in tako letos pridobiti dodatnih 680.000 evrov v blagajno. Zaradi dolgotrajnih postopkov nabave opreme in zagotavljanja potrebnih kadrov so bili njegov zagon prisiljeni prestaviti na februar prihodnje leto.

Med sanacijskimi ukrepi, ki že kažejo rezultate, pa je izvajanje anestezije z lastnim kadrom, s čimer so v treh mesecih prihranili 100.000 evrov, ter izvajanje radioterapije in dodatnega programa CT in MR, s katerima so pridobili skupno nekaj več kot pol milijona evrov.

Z optimizacijo nabave pisarniškega materiala so prihranili 24.000 evrov, z uporabo cenejših alternativ zdravil znotraj terapevtskih skupin 20.000 evrov ter z nadzorom nad številom nadur in koriščenjem ur prav tako 20.000 evrov. Optimizacija medicinskega materiala in zdravil je prinesla prihranke v višini 5000 evrov, podobno tudi novi program za naročanje in obračunavanje obrokov hrane.

Največji izplen si obetajo iz izvajanja dodatnega programa za skrajševanje čakalnih dob, kjer so do konca septembra pridobili 722.000 evrov. Do konca leta naj bi ta številka dosegla 1,7 milijona evrov.

Uresničevanje sanacijskega načrta je odvisno tudi od izvajanja načrta nujnih vlaganj v opremo in prostore, kjer pa se še vedno zatika. V letošnjem letu so načrtovali vlaganja v višini 16,1 milijona evrov, od tega naj bi 9,5 milijona evrov pridobili iz državnega proračuna, a je veliko projektov še vedno pod vprašajem. Med njimi sta izgradnja dodatnih dvigal v kirurški stolpnici in nabava dodatnega koronarografa, za katera postopek vodijo na ministrstvu za zdravje.

Po drugi strani pa so po besedah pomočnice direktorja UKC za nabavo Karin Jurše prav danes prejeli potrjeno investicijsko dokumentacijo za nov angiograf in magnetno resonanco, za kar bi do konca leta lahko objavili javno naročilo.

Člani sveta zavoda so danes med drugim dobili na mizo izračun izkoriščenosti delovnega časa, ki kaže povprečno 27-odstotno odsotnost zaposlenih v UKC Maribor z dela. “Razlogi za to so različni. Zadevo bomo temeljito preučili in na podlagi tega pripravili možne ukrepe,” je dejal strokovni direktor Matjaž Vogrin.

Vodstvo kliničnega centra je obenem seznanilo svet zavoda, da zadeva s pred dvema letoma odpuščenim pomočnikom direktorja za kadrovsko-pravne zadeve Gregorjem Dankom še ni zaključena, čeprav je UKC Maribor po izgubljeni tožbi sledil presoji sodišča. Danku je izplačal izostale plače in ga ponovno zaposlil na drugem delovnem mestu, a je ta vseeno vložil predlog za izvršbo, saj zahteva višji plačni razred, kot ga ima sedaj. Zadnjo besedo bo tako najverjetneje znova reklo sodišče. Zaenkrat so poplačilo dolga do Danka in pravdni stroški stali UKC Maribor 50.000 evrov.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar