V mariborskem Mestnem parku z Art kampom za tono manj odpadkov

Letošnji Art Kamp je potekal v znamenju odgovornega ravnanja z odpadki. Saj so Mestna občina Maribor, Narodni dom Maribor in Snaga sklenili zavezo, da bomo prireditev z doslednim izvajanjem ukrepov izpeljali kot Prireditev z manj odpadki, ki je pred stopnja Zero Waste prireditve.

Pri določitvi ukrepov so pomagali Ekologi brez meja, ki imajo na tem področju bogate izkušnje. Poudarek so dali doslednemu ločevanju odpadkov, poleg tega pa izvedli tudi druge pomembne ukrepe, ki pomagajo pri zmanjševanju količin nastalih odpadkov. Tako so na prireditvenem prostoru postavili 12 dodatnih ekoloških otokov, na katerih so ločeno zbirali embalažo, papir in steklo, ob gostinskem delu so namestili posode za biološke odpadke, javne koše pa ločili glede na vrsto odpadka, ki mu je bil koš namenjen.

Že prvi dnevi so pokazali, da se ločevanje odpadkov v nameščenih koših ne obnese, saj se obiskovalci niso ozirali na napis na košu – v njih so se znašli vsi odpadki, ki so nastali, torej mešani komunalni odpadki. Medtem pa je bilo ločevanje na ekoloških otokih skoraj vzorno, k čemur je pripomogla tudi zelena straža, dva prostovoljca, ki sta v Art Kampu skrbela izključno za odpadke. Trud rezultata tudi v podatkih o zbranih odpadkih v letošnjem Art Kampu. V osmih dneh prireditev so zbrali 2.485 kg odpadkov, kar je 1 tona manj kot lani.

Hkrati so ves čas trajanja Art Kampa na Facebook profilu Snage, pa tudi na samem prireditvenem prostoru in Facebook profilu Art Kampa, objavljali nasvete, kako z majhnimi spremembami navad vplivati na velike korake na poti v trajnostni razvoj.

Naslednje leto še manj odptkov

Tudi v prihodnjem letu si bodo v Art Kampu prizadevali, da bi ustvarili čim manj odpadkov; te, ki jih bodo ustvarili pa, da bodo čim bolje ločeni. Hkrati upajo, da bodo tudi druge množične prireditve v Mariboru sledile zgledu, ki ga je postavil letošnji Art Kamp.

Oddaj komentar