Številni koraki okrog Dravske kolesarske poti že storjeni

Slika je simbolična. Vir: arhiv Lokalec.si

Partnerji pri projektu ureditve 145 kilometrov dolge Dravske kolesarske poti od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško s številnimi aktivnostmi, ki so jih obravnavali tudi na skupščini minuli teden, nadaljujejo delo na terenu in pri promociji. Do konca leta bo postavljenih več kot 400 usmerjevalnih tabel, leta 2018 bo urejenih nekaj novih povezav.

Kolesarska pot ob reki Dravi, ki jo je v Avstriji nemški kolesarski klub označil z najvišjo oceno, petimi zvezdicami, je na območju Slovenije še umeščena v prostor, torej se ve, kje bo potekala, traso je potrdilo tudi vseh 18 občin, ki ležijo ob reki Dravi. Nekateri odseki so že urejeni, ostale bodo uredili ali na novo ali po obstoječih manj prometnih poteh.

Pomemben partner projekta je direkcija za infrastrukturo, ob tem pa je vzpostavljeno tudi zelo dobro sodelovanje z avstrijskimi in hrvaškimi partnerji, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor – Pohorje, ki je eden od partnerjev pri projektu Dravske kolesarske poti v Sloveniji.

Direkcija za infrastrukturo bo do konca leta 2017 zamenjala usmerjevalne table na Dravski kolesarski poti v Sloveniji. Pri tem bo označenih 15 kilometrov nove povezave, večji del čez območje občine Selnica ob Dravi, novost bo tudi prečkanje hidroelektrarne Fala. Skupno bodo zamenjali ali na novo postavili več kot 400 usmerjevalnih tabel, s čimer bo na Dravski kolesarski poti zagotovljeno ustrezno vodenje kolesarjev.

Table so usklajene z novim pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, ki predvideva table v rdeči barvi. Na njih je tudi nov logotip Dravske kolesarske poti, ki bo v uporabi tudi v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem.

Hkrati pod okriljem Zavoda za turizem Maribor – Pohorje poteka oblikovanje celostne grafične podobe, izdelava kolesarskih kart, postopek vključevanja ponudnikov ob kolesarski poti ter promocija v tiskanih in digitalnih medijih. Med drugim je vzpostavljen slovenski inkubator Drava Bike s spletnim portalom, v katerega je doslej vključenih 62 ponudnikov ob trasi Dravske kolesarske poti v Sloveniji in na Hrvaškem.

Partnerji pri projektu načrtujejo tudi številne aktivnosti na terenu. V prvi polovici leta 2018 načrtujejo vzpostavitev povsem nove, 30-kilometrske povezave med Mariborom in Ptujem po desnem bregu reke Drave. Pri tem bodo občine uredile velik del makadamskih poti ob Dravi.

Hkrati se bo prihodnje leto začela gradnja Dravske kolesarske poti na območju štirih občinah, to je Mute, Radelj ob Dravi, Ruš in Maribora. Skupna dolžina novo zgrajenih odsekov bo okoli 10 kilometrov. Skupna vrednost del je ocenjena na okoli dva milijona evrov, večji del finančnih sredstev pa bo zagotovila direkcija za infrastrukturo, ki bo v letu 2018 sodelovala tudi pri obnovi in postavitvi informacijskih tabel ob celotni Dravski kolesarski poti.

V letu 2018 je načrtovana tudi priprava manjkajoče projektne dokumentacije na celotni trasi Dravske kolesarske poti, tako bo do konca leta 2018 pripravljena dokumentacija za izvedbo celotne poti v končni obliki. Zatem je predvidena gradnja teh odsekov.

Minuli teden je potekala tretja skupščina Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot, ki ga sestavlja 18 občin ob reki Dravi, tri razvojne agencije in Zavod za turizem Maribor – Pohorje. Vodilni partner projekta je Regionalna razvojna agencija Koroška, ki vodi postopke umestitve in izgradnje Dravske kolesarske poti ter usklajuje aktivnosti z direkcijo za infrastrukturo.

Skupščina je skupaj z direkcijo za infrastrukturo potrdila finančni in terminski plan izvedbe in promocije Dravske kolesarske poti. Prednost bodo imeli za kolesarje nevarni odseki ter odseki, kjer obstoječa trasa poteka po zahtevnem reliefu.

Zadnji odseki bi, upoštevajoč finančni in terminski plan, prešli v fazo gradnje leta 2021. Financiranje projekta je predvideno s strani različnih finančnih virov, to so viri direkcije in občin ter evropska sredstva v okviru dogovora za razvoj regij in črpanja sredstev mehanizma celostne teritorialne naložbe, so še sporočili partnerji pri projektu.

Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar