Maribor za Evropsko mesto športa 2018

Mestna občina Maribor je v sodelovanju s Športno zvezo Maribor, Športnimi objekti Maribor, Zavodom za turizem Maribor – Pohorje in javnim podjetjem Marprom, oddala prijavo za kandidaturo za naziv Maribor – Evropsko mesto športa 2018. S pridobitvijo naziva in aktivnostmi, ki bi jih izvedli v letu 2018, pričakujemo povečanje zanimanja za športno vadbo med občani, promocije aktivnega načina življenja in promocije Maribora kot športno turistične destinacije.

MO Maribor skupaj z omenjeni partnerji zadnja leta namenja veliko pozornosti v vlaganje v športno infrastrukturo, promociji športnega turizma ter podpori pri pridobivanju tujih športnih ekip na poletne priprave oziroma organizaciji evropskih in svetovnih prvenstev. Prav tako MO Maribor vsako leto sofinancira raznolike športne programe in vadbe športnih društev in zvez, Športni objekti pa zagotavljajo nemoteno vadbo v raznolikih športnih objektih. Maribor je znan po vrhunskih športnih ekipah in športnikih, ki so s svojimi uspehi dosegli vrhunske rezultate in veliko pripomogli pri promociji Maribora kot mesta, kjer so pogoji za odlično športno vadbo.

Vsled temu in drugim prednostim, ki jih imamo kot mesto športa, se je MO Maribor odločila, da kandidira za naziv Maribor – Evropsko mesto športa 2018, pri čemer želi slediti naslednjim ciljem: povečati promocijo Maribora kot destinacije za športni turizem; povečati število tujih obiskovalcev športnih prireditev; povečati obiskanost športnih prireditev v mestu; povečati število aktivnih prebivalcev mesta; povečati uporabo javne športne infrastrukture in povečati število gostovanj domačih in tujih klubskih ekip, državnih, evropskih in svetovnih tekmovanj, gostovanj ter prvenstev.

Naziv vsako leto podeljuje Evropska zveza prestolnic in mest športa (ACES EUROPE), ki omogoča kandidaturo za naziv v treh kategorijah, in sicer prestolnica športa, mesto športa ali skupnost športa. MO Maribor pade pod kriterij mesto športa (kriterij je število prebivalcev). Pridobivanje kandidature poteka v več korakih, ključni korak je oddaja kandidature za naziv, ki mora vključevati opis športne infrastrukture v mestu, način izvajanja programov športa, opis strategije razvoja športa, delo z invalidi na področju športa, športni turizem, športni dogodki in predlog programa v letu pridobitve naziva ter dodatne prednosti, ki se navezujejo na zagotavljanje športne vadbe vsem občanom. Naslednji korak pri prijavi je skrben pregled športne infrastrukture in pogojev za športne aktivnosti s strani članov komisije ACES EUROPE, ki si bodo med 24. in 26. avgustom ogledali športno infrastrukturo in katerim bomo skozi predstavitev predstavili kandidaturo za naziv. Obisk se bo zaključil z novinarsko konferenco.

Uradna razglasitev zmagovalca za naziv bo 6. decembra v EU parlamentu v Bruslju na osrednjem večernem dogodku ob najavi kandidature, kamor bobo, v primeru pridobitve naziva, povabljeni skupaj z ostalimi mesti, ki kandidirajo za naziv evropsko mesto športa, evropska prestolnica športa in evropska športna skupnost.

V vmesnem času bomo skupaj s pridruženimi partnerji pripravili podroben program športnih dogodkov v letu 2018 in promocijo kandidature doma in v tujini. K sodelovanju bomo povabili športna društva, zveze, organizatorje športnih prireditev in izobraževanj ter vse ostale zainteresirane občane, da bi s skupnim sodelovanjem morebitni pridobljen naziv kar seda maksimalno izkoristili.

Sam naziv ne prinaša finančnih prihodkov s strani organizacije, ki podeljuje naziv, omogoča pa, da kot evropsko mesto športa dosežemo zastavljene cilje skozi promocijo športne vadbe in športnega turizma doma in v tujini.

Po besedah župana Andreja Fištravca, je Maribor mesto športa. “V Mestni občini Maribor je po naši oceni aktivnih 50 % prebivalstva. Je dom različnih državnih prvakov, mesto evropskih in svetovnih prvenstev in pokalov ter številnih športno-rekreativnih prireditev,”
pravi Fištravec. K temu dodaja, da se v mestu in njegovi okolici se ponujajo izjemni pogoji za rekreacijo ali profesionalno vadbo. Na območju nekaj kilometrov so vse večje športne dvorane, centri in igrišča, hotelska in gostinska ponudba ter zunanje površine v naravi. Občani imajo možnost brezplačne rekreacije na različnih javnih športnih površinah, kar s pridom izkoristijo, in na ta način krepijo svoje dobro počutje in zdravje.

Pomemben del športne ponudbe so gostovanja tujih športnih ekip v mestu (poletne priprave nogometnih in hokejskih moštev) ter številnih državnih, evropskih in svetovnih prvenstev. Mesto je znano kot organizator ene najstarejših tekem svetovnega ženskega smučarskega pokala, imenovane Zlata lisica. “Strategija našega mesta je osredotočanje na športni turizem, razvoj športne infrastrukture in promocija zdravega načina življenja občanov. Naš cilj je postati športu prijazno mesto za vse občane, dnevne obiskovalce, športni turizem, profesionalne športne ekipe in invalidne osebe, kar si prizadevamo doseči s pobudo »invalidom prijazno mesto« (nagrada Access City Award). Naša vizija je razvijati športni turizem, športno infrastrukturo, športne programe in vadbo, saj imamo za to odlične pogoje,” še dodaja. Ob tem pa pravi, da je naziv Evropsko mesto športa 2018 lahko priložnost, ki bi pripomogla k promociji športne vadbe in mesta kot športne destinacije med meščani, športniki v regiji, Evropi in po svetu.
V Zavodu za turizem Maribor-Pohorje je morda prav položaj mesta ob reki kjer se zeleno Pohorje steka v vsakdanjik mestnega vrveža, tisto, kar Maribor pomembno umešča na športni zemljevid. Direktorica zavoda Doris Urbančič Windisch, je dejala, da sta “šport in Maribor – besedi, ki sta se trdno povezali že v času olimpijca Leona Štuklja in se še bolj prepletli ob največjih uspehih mariborskega nogometnega moštva na mednarodni ravni.” Po njenih besedah si delavci na področju športa in turizma vsako leto znova prizadevajo, da bi mesto imelo priložnost gostiti nove in nove generacije v različnih športnih panogah in tako še naprej ohranjati pozitivno športno klimo. “Veliko dela na področju športnega turizma smo že naredili, saj se zavedamo, da je ta za mesto in njegov turistični razvoj izjemnega pomena,” je še dodala.

Gregor Žmak, vodja Urada za šport na MO Maribor pravi, da “biti evropsko mesto športa pomeni biti stopničko višje. Pomeni, da delamo dobro in da želimo svoje mestne vrednote deliti tudi z drugimi. Govorimo o tem, kaj je bilo naše mesto včeraj, kaj je danes in kaj želimo, da bo jutri,” pravi. K temu pa dodaja, da je bil  Maribor že velikokrat opažen kot veliko mesto – mesto velikih ljudi in velikih idej. “Sinergije idej pa lahko prinesejo dolgoročno pozitivno zapuščino v okolju. Zavedanje, da zmoremo in želimo, nas lahko pripelje do neslutenih oblik povezovanja ter možnosti, da nas tudi drugi spoznajo takšne, kakršni smo. Eni najpomembnejših ambasadorjev našega mesta so že desetletja prav športniki. Postati evropsko mesto športa pomeni priznanje njihovemu velikemu delu in jim sporoča, kako ponosni smo, da smo del tako lepih zgodb,” dodaja Žmak.

Uroš Lovrenčič, predsednik Športne zveze Maribor pravi, da je mesto bilo vedno znano kot mesto priložnosti. “Naši meščani so sloveli po tem, da so jih znali zagrabiti in so to tudi radi storili. V športu ni bilo nič drugače, zato se lahko dandanes pohvalimo z izredno široko mavrico vseh mogočih športov, s katerimi se prebivalci našega mesta ukvarjajo ljubiteljsko, rekreativno, aktivno ali celo profesionalno,” je dejal.  “To velja za vse športe ‒ tako ekipne kot individualne, tako letne kot zimske in tako množične kot tiste nekoliko bolj eksotične.
Ker smo se v našem mestu že pred časom odločili, da se pri sofinanciranju športa iz mestne blagajne poseben poudarek nameni t. i. ranljivim skupinam, to je otrokom in mladostnikom ter invalidom i starejšim od 63 let, se nam to bogato vrača, saj je v osnovnih šolah skoraj nemogoče najti otroka, ki ne bi bil vključen vsaj v eno gibalno dejavnost. V Športni zvezi Maribor se z velikim veseljem posvečamo tudi organizaciji in izvedbi množičnih športno-rekreativnih programov in projektov. Tako že 27 let zapored organiziramo Športni vikend Maribora, ki velja za enega najširših športnih dogodkov na naših tleh sploh, saj se lahko v enem vikendu na skoraj 20 različnih lokacijah udeleženci preizkusijo v kar 40 različnih športnih dejavnostih in udeležba se vsa leta meri v nekaj desettisočih. K temu lahko prištejemo še Mariborski mestni tek, Festival mariborskega športa in posebne programe za določene ciljne skupine (otroke, mladostnike, starejše itd). Menimo, da si Maribor naziv ECS 2018 vsekakor zasluži,” je dodal Lovrenčič.

Po besedah direktroja Športnih objektov Maribor Antona Kneza, ima tradicija športa v mestu Maribor dogodkov in zgodb polno zgodovino. “Številni klubi so stari več kot 100 let, poleg razvoja športnih panog in klubov pa se je razvijala in se še razvija tudi bogata
športna infrastruktura. Izredno pomemben ostaja podatek, da smo na točki slovenskega zemljevida uvrščeni med športno najrazvitejša mesta v Sloveniji, podobno pa velja tudi za širši mednarodni prostor. Posebnost našega kraja so številne športne površine, ki jih zagotavljata infrastruktura in naravna okolica. Na eni strani reka, kjer se urijo veslači, ter neokrnjeno Pohorje in narava, na drugi strani velike dvoranske površine,” pravi Knez.

“Naziv Evropsko mesto športa 2018 bi bil dokaz, da smo kot mesto, ki daje velik poudarek na razvoj športa, prepoznani tudi širše. S tem bi še lažje ozaveščali o športu, poudarili pomen regije kot športne regije in vzbudili še več zanimanja za številne ponujene možnosti v njej. Tovrstni nazivi pa so tudi priložnost in potencial, da športno panogo in športne površine še dodatno razvijemo ter se povežemo z okoljskimi kraji, s katerimi lahko v prihodnje ustvarjamo skupno zgodbo,” še dodaja, ter, da bi s svojim bogatim znanjem, infrastrukturo in profesionalnim odnosom tako v okviru naziva Evropsko mesto športa 2018 dokazali, “da smo sposobni še enkrat predstaviti ne samo športno srce mesta Maribor, temveč tudi strokovnost izvajanja tovrstnih večjih prireditev.”

Oddaj komentar