V Mariboru nameravajo vzpostaviti občinski koncern

Na četrtkovi redni seji mestnega sveta Mestne občine Maribor, bo vodstvo občine predstavilo načrt za vzpostavitev Mariborskega občinskega koncerna, v katerega bi združili lokalna javna podjetja, kasneje pa tudi javne zavode. Po besedah župana Andreja Fištravca bi to lahko privedlo do boljših storitev za meščane ter “depolitizacije” javnih podjetij.

 

Prvo fazo ima občinska uprava namen vzpostaviti januarja 2018. V koncern bi se naj združila javna podjetja Energetika, Snaga, Nigrad in Mariborski vodovod, ki so nosilci mestnega projekta krožnega gospodarstva Wcycle. Predvidoma v treh letih pa bi se lahko vanj vključila še druga javna podjetja in zavodi.

Kot je povedal župan Andrej Fištravec na včerajšnjem srečanju z novinarji, želijo v mestu  centralizirati delovanje javnih podjetij.  “V naslednjem koraku pa tudi javnih zavodov. Želimo imeti čim bolj racionalno, vitko poslovanje s ciljem čim boljših storitev za naše občane, na drugi strani pa tudi depolitizirati delo, vezano na ta del javnih podjetij,” je dodal.

Po besedah Boruta Bratine z mariborske Ekonomsko-poslovne fakultete (EPF) so se pri snovanju ideje za Mariborski občinski koncern zgledovali po praksah v zasebnem sektorju in drugih mestih, kot na primer Ljubljana, Zagreb in Gradec. Po njegovih ocenah bi bila najbolj optimalna oblika pogodbeni koncern, ki ga sestavljajo samostojne družbe, povezane s pogodbo o obvladovanju. Ta med drugim opredeljuje možnosti za obvezna navodila, ki jih dajejo organi vodenja obvladujoče družbe organom vodenja odvisne družbe, ne zajema pa sprememb lastniških deležev in ne vzpostavlja nove pravne osebe.

Med glavnimi cilji vzpostavitve koncerna je Bratina omenil preprečitev podvajanja določenih nalog, skupno izvajanje investicij in posledično optimalnejše delovanje javnih podjetij. “Predvideva se, da bodo storitve kvalitetnejše in ne dražje kot doslej,” je dodal.

Na četrtkovi seji bodo mestni svetniki med drugim potrjevali tudi nov rebalans letošnjega občinskega proračuna, in sicer zaradi zagotovitve možnosti Mariborski razvojni agenciji (MRA), da lahko najame 250.000 evrov bančnega posojila za izvajanje pridobljenih evropskih projektov.

Prav tako pa bodo mestni svetniki odločali o podelitvi koncesije za novo storitev mobilnega plačevanja parkirnine in upravljanje posebej urejenih parkirišč v Mariboru. Trenutno so štiri takšna parkirišča, in sicer na Rakuševem trgu, Lentu, Sodni ulici in pri glavni avtobusni postaji, z njimi pa trenutno upravlja družba Indoma.

Vir: Lokalec.si

 

Oddaj komentar