Mariborski svetniki med drugim podprli načrt sanacije Športnih objektov

Mariborski svetniki so na današnji, dvajseti izredni seji podprli prav vse projekte prihodnjih investicij med katerimi sta še posebej izstopala sanacijski načrt Športnih objektov Maribor, ki ga je svet zavoda že potrdil ter ureditev pomožnega igrišča stadiona Ljudski vrt.

 

Pred sejo je sicer Lista kolesarjev in pešcev, ki jo v Mestnem svetu zastopa Andrej Žižek, predlagala umik točke o preureditvi Cafove ulice, vendar so svetniki predlog zavrnili.

Seja se je tako pričela s točko, kjer so svetniki odločali o sprejetju sanacijskega načrta Športnih objektov Maribor. Svetnik Nove ljudske stranke Milan Mikl je dejal, da bodo sanacijski načrt podprli, ker so objekti resnično v slabem stanju in je zato zavod nujno potrebno rešiti rdečih številk, ki jih povzroča slabo stanje objektov. »Me pa zelo veseli, da je v sanacijskem načrtu veliko govora o športnem turizmu, ki ga Maribor nujno potrebuje,« je obrazložitev glasu zaključil Mikl. Pohvalil je tudi zavod športni objekti Maribor, da je s tako majhnimi sredstvi zagotovil letošnjo kopalno sezono na Mariborskem otoku.

Svetnico DeSUSa Stanislavo Naterer je nekoliko zmotilo, da ima občina dobrih 250.000 evrov dolga neizterjanih terjatev, vendar je gradivo sanacijskega načrta pohvalila in sklep podprla. S sprejetjem načrta se je strinjal tudi Andrej Špenga iz stranke SMC, ki je prepričan, da je potrebno prevzeti odgovornost. Po burni razpravi, ki je kljub vsemu delovala izjemno konstruktivno, so svetniki sanacijski načrt 2018-2021 s petindvajsetimi glasovi za in dvema proti, podprli. Tako bo občina zagotovila 365.000 evrov, ki jih je sicer rezervirala že rezervirala s spremebo letošnjega proračuna.

Mestni svet je danes v prvi obravnavi podprl tudi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za urbani center Tezno ter rekonstrukcije prostorov v kletni etaži mariborskega zdravstvenega doma za potrebe radiološke ambulante. Svetnik Janko Leva, ki je med drugim tudi predsednik Mestne četrti Tezno je poudaril, da je zelo pomembno, kako se občina zaveda svoje odgovornosti pri zagotavljanju javnega zdravstva in še dodatno pohvalil projekt rekonstrukcije kletnih prostorov objekta v Sodni ulici 13 za potrebe ambulantnih prostorov radiologije. »Pohvalno je, da se investira v zdravstvo, saj je v Sloveniji to prej izjema kot pravilo,« je zaključil Leva. Svetniki so oba sklepa večinsko podprli.

Brez težav in nepotrebnih polemik so svetniki sprejeli dokument identifikacije investicijskega projekta ureditve pomožnega igrišča stadiona Ljudski vrt, saj so prepričani, da bo s prenovo igrišča Maribor dobil še eno igrišče, ki bo zadostovalo vsem normativam NZS in tako pridobil dodaten objekt za tržno dejavnost.

Če so potrditve večine dokumentov šle skozi skoraj brez razprave, je bilo največ pomislekov glede načrtov za zaprtje prometa na Cafovi ulici, kjer želi mestna občina po besedah vodja urada za promet Vilija Eisenhuta dati več prostora pešcem, kolesarjem in mirujočemu prometu. Sicer so svetniki pohvalili črpanje kohezijskih sredstev, ki bodo kar v osemdesetih odstotkih pokrila investicijo, pa jih je bilo kar nekaj takih, ki so prepričani, da občina ni vodila dialoga s stanovalci o preureditvi ulice. Župan je na očitke odgovoril s primerom Ceste Zmage, ki je na začetku povzročila kar nekaj dvomov in negodovanja iz strani prebivalcev, zdaj pa je po njegovem mnenju cesta vzorčen primer, kako bi bilo potrebno urejati ulice oziroma ceste v Mariboru. »Nihče od prebivalce ulice po novi ureditvi ne bo prikrajšan za uporabo površine kot jo je uporabljal do sedaj,« je še dodal in zagotovil, da pristojne službe delujejo proaktivno. Po zaprtju Cafove ulice tam namreč ne bo več mogoče parkirati. Prebivalci, ki bodo sedaj parkirali na plačljivih parkirnih mestih bodo imeli 50 odstotni popust pri uborabi teh površin.

Podžupan Zdravko Luketič iz Nsi pa je dodal, da aktivne komunikacije ni nikoli dovolj, prekomerna pa lahko privede do še večjih nesoglasij oziroma različnih idej, ki nato nikakor ne najdejo več skupnega imenovalca. Svoje je dodal tudi svetnik stranke SDS, Tomaž Kancler, ki je po stroki arhitekt: »Prepričan sem, da je največ ljudi proti zaprtju Cafove, ki so do sedaj komoditetno živeli. Pravzaprav ne verjamem, da so prav prebivalci proti, rekel bi, da so proti tisti, ki se iz garažne hiže Forum vozijo levo proti centru mesta, kjer jim je omogočeno zavijanje levo in desno. Pri tistih sedemnajstih parkirnih mestih, ki so sedaj na voljo stanovalcem, pa mi lahko verjamete, da teh ne koristijo več stanovalci, ampak ljudje, ki gredo v to ulico na kavo oziroma po opravkih. Gre za kaotično ulico, zdaj pa imamo pred samo dobro rešitev, zato ne vidim smisla, da zadeve ne bi podprli.« Svetniki so nato s trinajstimi glasovi za in enim proti, sklep sprejeli.

Pri zadnji točki dvajsete izrede seje Mestnega sveta MOM pa so svetniki odločali o nakupu novih hibridnih avtobusih Mestnega potniškega prometa, ki jih poganja dizelski in elektro motor. Matej Žmavc, svetnik stranke SD je projekt pohvalil predvsem iz finančnega vidika, saj bo kar 85 odstotkov nakupa avtobusov financiral Eko sklad. Prav tako je bil zadovoljen svetnik Leva, ki je prepričan, da se je v zadnjih štirih letih vozni park Mestnega potniškega prometa izjemno izboljšal.

Svetniki so tako z 22 glasovi in nobenim proti sprejeli predlagan sklep za nakup novih hibridnih avtobusov na dizelski in električni pogon.

 

Oddaj komentar