Mariborski mestni svetniki potrdili spremembo cene vode

Mariborčani lahko na mesečnih položnicah v prihodnje pričakujejo nekoliko višje cene vode. Mestni svetniki so včeraj potrdili elaborat Mariborskega vodovoda, s čimer se bo cena pitne vode novembra povišala za 2,4 odstotka.

Po predlogu Mariborskega vodovoda je cena vodarine po novem določena v višini 0,6832 evra za kubični meter vode, medtem ko je ta doslej znašala 0,667 evra. Podražitev utemeljujejo z nezadostnimi občinskimi vlaganji v obnovo vodovodnega omrežja, zaradi česar pričakujejo porast stroškov prelomov in intervencij na omrežju, s tem pa tudi dežurne službe.

Po drugi strani se bo nekoliko znižala višina omrežnine, ki se bo poslej zaračunavala na osnovi stanovanjskih enot in ne več osnovnih priključkov. Osnovni priključek bo namesto dosedanjih 3,93 evra na mesec stal 3,41 evra, kar se bo najbolj poznalo pri enodružinskih stanovanjskih hišah, gospodarskih družbah in javnih zavodih. V večstanovanjskih stavbah zaradi drugačnega načina obračunavanja omrežnine ni mogoče napovedati, kakšne bodo dejanske spremembe v končnem znesku na položnici.

Nekateri mestni svetniki so bili do podražitve vodarine zelo kritični, župan Andrej Fištravec pa je izpostavil, da je sprememba zelo majhna. “Za tisoč litrov vode boste odšteli nekaj več kot cent več,” je poudaril in spomnil na predvideno znižanje omrežnine.

Opozicije s tem ni prepričal. “Z 20.000 priključkov, ki ste jih doslej zaračunavali po 3,93 evra, boste po novem prešli na zaračunavanje 44.000 priključkov po 3,41 evra!” je bila ogoročena mestna svetnica Liste za pravičnost in razvoj (LPR) Lidija Divjak Mirnik.

Na koncu so nove cene z 11 glasovi za in devetimi proti (v sicer 45-članskem mestnem svetu) potrdili.

Na dnevnem redu današnje seje mestnega sveta je bila sprva tudi prva obravnava novega občinskega odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, a so razpravo o tem preložili na kasnejši datum.

So pa mestni svetniki v drugi obravnavi sprejeli koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu za obnovo kopališča Mariborski otok, na podlagi katerega bodo na občini lahko šli v preverjanje zanimanja zasebnikov za sodelovanje. Pred leti je eden od njih že pokazal interes, ni pa znano, če bo privolil v pogoje, ki so jih predstavniki občine zacementirali s tem aktom. Predvideno je namreč, da bi občina krila le stroške izvedbe vodovoda in kanalizacije, medtem ko bi vse ostalo kril zasebni partner v zameno za večletno koncesijo za upravljanje s kopališčem.

Vir:Lokalec.si

Oddaj komentar