ZSSS za pravičnejšo normalnost, dejansko enakost, dostojanstvo, socialno pravičnost in mir

Vir: pixabay.com

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) izpostavlja, da je epidemija covida-19 ženske še posebej prizadela. Glede na to so po njihovi oceni nujni nekateri ukrepi, pri pripravi nacionalnega načrta za okrevanje pa naj bo upoštevan tudi glas žensk, so zapisali pred mednarodnim dnevom žensk, 8. marcem.

Tveganje za nazadovanje na področju enakih možnosti je po svarilu predsednice ZSSS Lidije Jerkič veliko. Glede na to je po njeni oceni izjemno pomembno, da so glasovi žensk slišani in upoštevani tudi pri pripravi nacionalnega načrta za okrevanje.

Zajezitev prekarnega dela

Po njenih besedah je potrebno vlaganje v javni sektor in širitev storitev dolgotrajne oskrbe, spodbude za zaposlovanje mladih žensk in zajezitev prekarnega dela. Premalo je narejenega tudi za naslavljanje horizontalne segregacije in digitalnega razkoraka med spoloma, meni.

Delo zdravstvenih delavk, delavk v socialnem varstvu, trgovk in čistilk se je med epidemijo izkazalo kot nujno. Vendar pa so to poklici s slabimi delovnimi pogoji, veliko verjetnostjo za okužbo in visoko intenzivnostjo dela na eni strani, na drugi strani pa s slabim plačilom. Plačna vrzel med spoloma v sektorju zdravstva in socialnega varstva znaša kar 23,3 odstotka, so spomnili v ZSSS.

Po deležu žensk v upravnih odborih je Slovenija pod evropskim povprečjem

Ključne težave žensk na trgu dela po njihovih navedbah ostajajo. Še vedno ni zakona o dolgotrajni oskrbi ter uzakonitve pravice do plačanega oskrbovalskega dopusta in pravice do prožnih oblik dela zaradi skrbstvenih obveznosti. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa prenosa evropske direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev, ki prinaša nekaj teh rešitev, še začelo ni, so kritični.

Ženske v Sloveniji po njihovih besedah še vedno čakajo na uvedbo ženskih kvot za zasedanje najvišjih položajev v gospodarskih družbah. Po deležu žensk v upravnih odborih je naša država z 21,6 odstotka pod evropskim povprečjem, ki znaša 28,7 odstotka.

Kriza zaradi epidemije je po njihovih navedbah razgalila tudi vso razsežnost nasilja in različnih oblik nadlegovanja žensk. Obravnava nasilja se je glede na podatke pristojnih ustanov povečala kar za petino. “Čas je, da se spremeni odnos do tovrstnih pojavov,” so pozvali.

Več nasilja na delovnih mestih

Prav tako je po njihovih besedah več nasilja na delovnih mestih, ki ga povzročajo nasilne stranke, uporabniki in njihovi svojci. Zveza je ministrstvo za delo in vlado že večkrat pozvala, da nemudoma začne postopek za ratifikacijo konvencije Mednarodne organizacije dela o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela, ki bo začela veljati letos.

“Praksa kaže, da potrebujemo zavezujoče ukrepe in visoke kazni, saj se neenakosti same po sebi ne bodo odpravile,” so še navedli v ZSSS.
VIR: Lokalec.si

Oddaj komentar