Zoper tri zaposlene v Slovenski vojski potekajo postopki zaradi PCT pogoja

Vir: Facebook stran Slovenska vojska

Za preverjanje izpolnjevanja PCT pogoja zaposlenih v Slovenski vojski so odgovorni njihovi neposredno nadrejeni oziroma organizatorji nalog, dejavnosti in dogodkov, so nam pojasnili v Slovenski vojski.

Le-te pa lahko pa preverjajo izpolnjevanje pogoja tudi pripadniki Slovenske vojske, ki so zadolženi za prijavno službo. Preverjajo dokazila v digitalni ali tiskani obliki, skladno z Obveznimi usmeritvami ministra za obrambo z dne 15. 9. 2021. Sicer pa v Slovenski vojski PC pogoj izpolnjuje okrog 83% pripadnikov.

Kaj sledi, če zaposleni ne izpolnjuje pogoja PCT in ga tudi ne želi izpolnjevati? “Skladno z Obveznimi usmeritvami ministra za obrambo z dne 15. 9. 2021 se zoper zaposlenega, ki ne izpolnjuje PCT pogoja, odkloni izvedbo testa HAG, onemogoči vpogled v dokazila o izpolnjevanju PCT pogoja oziroma v evidenčni list samotestiranja navaja neresnične podatke, uporabijo ukrepi skladno s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, in predpisi, ki urejajo delovna in uslužbenska razmerja ter kolektivnimi pogodbami. Tovrstno ravnanje zaposlenega se šteje kot hujša kršitev delovne obveznosti in vojaške discipline,” so za naš medij pojasnili v Slovenski vojski.

Je kdo zaradi neizpolnjevanja PCT pogoja odpuščen?

Trije pripadniki Slovenske vojske niso bili pripravljeni izkazati izpolnjevanja pogojev PCT in niso izkazali druge opravičene odsotnosti z dela: “Zaradi neupravičene odsotnosti z dela več kot tri dni, zoper tri potekajo predpisani postopki.”

Oddaj komentar