Zdravstveni inšpektorat je na novo zastavil strategijo nadzora v cepilnih centrih

FOTO: Pixabay.com

V obdobju od 5. do vključno 11. aprila so inšpekcijski organi opravili skupno 4.206 nadzorov v zvezi s spoštovanjem preventivnih ukrepov, je povedala Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata. Izrečenih je bilo 15 prekrškovnih sankcij, 300 opozoril po zakonu o prekrških in 163 upravnih ukrepov. Zdravstveni inšpektorat je od tega opravil 807 nadzorov, izrekel pa štiri prekrškovne sankcije po zakonu o prekrških in skupno 71 opozoril.

 Nov pristop v nadzoru cepilnih centrov

Zdravstveni inšpektorat je na novo zastavil strategijo nadzora v cepilnih centrih. Iz reaktivnega nadzora je prešel v primarno, proaktivno obliko nadzora, je izpostavila Potza. To pomeni, da bo inšpektorat prisoten v cepilnih centrih na vsak cepilni dan. V preteklem tednu je bil opravljenih 172 nadzorov, od tega 171 rednih in en izredni nadzor na podlagi prejete prijave. Nadzori so obsegali: pregled cepilnih čakalnih seznamov, ki so podlaga za vsakotedensko naročilo odmerkov cepiva na NIJZ, pregled dnevnih cepilnih seznamov, realizacijo dnevnih cepilnih seznamov, dejansko dnevno izvedbo cepljenja in poročanje o cepljenju v elektronski register cepljenih oseb znotraj 24 ur. Preverili so tudi, ali cepilni centri na kakršen koli aktiven način vabijo osebe na cepljenje in pri tem ugotovili, da 27 od 61 cepilnih centrov to tudi izvaja. Preverjali so tudi, ali čakalne sezname preverjajo ročno ali elektronsko. Pri tem so ugotovili, da 12 cepilnih centrov sezname še vedno vodi ročno.  Ugotovili so še, da sama organizacija cepljenja ni ključna za stopnjo precepljenosti.

V sedmih cepilnih centrih ugotovili neskladnosti

So pa v sedmih cepilnih centrih ugotovili določene neskladnosti, šlo je predvsem za izvajanje cepljenja v nasprotju s strategijo oziroma za napake pri vodenju čakalnih seznamov, v enem primeru tudi za odstopanje podatkov s seznama cepljenja od dejanskega naročila odmerkov. Gre za zdravstvene domove Cerknica, Ajdovščina, Koper, Ravne na Koroškem, Domžale, Trbovlje in Ivančna Gorica. Vsem naštetim so bila izrečena opozorila z rokom odprave nepravilnosti. Dva postopka, uvedena na podlagi prejete prijave, sta še v teku, na Cepilnem centru ZD Ljubljana, pri čemer se en postopek nanaša na starejšo prijavo. V teku je še šest postopkov, ki so bili uvedeni na podlagi prijav pred prvim aprilom, in sicer v UKC Maribor ter v ZD Ptuj,  Maribor,  Koper, Žalec in Velenje. Brez neugotovljenih neskladij pa sta bila zaključena postopka v ZD Gornja Radgona in Slovenska Bistrica.

Nepravilnosti ugotovljene tudi v gostinstvu in pri storitvenih dejavnosti

Na področju gostinstva je bilo opravljenih 79 nadzorov prevzemnih mest, izrečeni pa sta bili dve prekrškovni sankciji in 19 opozoril po zakonu o prekrških. Na področju storitvenih dejavnosti so opravili 233 nadzorov, izrekli pa dve prekrškovni sankciji. Ob tem je Potza spomnila, da med storitvene dejavnosti spada higienska nega, torej kozmetični in frizerski saloni, servisne delavnice s storitvijo izdelave, vzdrževanja in montaže, individualne storitve strokovnega izobraževanja, finančne storitve, pošte, objekti kulturne dejavnosti, verski objekti, servisi motornih vozil in koles, nepremičninsko posredovanje, individualno nezdravstveno svetovanje, terapevtske storitve in storitve salonov za nego živali.

Nadzirali tudi v večstanovanjskih stavbah

Na zunanjih javnih površinah je bilo pri 279 opravljenih nadzorih izrečenih 40 opozoril, v večstanovanjskih 44 nadzorov, nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Oddaj komentar