Zaposleni pozdravljajo vse aktivnosti, ki povečujejo informiranost zaposlenih o Javnem holdingu Maribor

Pri ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. (JHMb) bo treba upoštevati zagotovljene pravice delavcev ob prenosu na holding in še eno leto po njem, opozarjata Skupni svet delavcev Javnega holdinga Maribor (SSD JHM) in Obalna sindikalna organizacija – KS 90.

Mestna občina Maribor ustanavlja Javni holding Maribor d.o.o., v katerega je načrtovano, da bi vstopilo šest podjetji, ki opravljajo javno službo. Zaposleni v šestih podjetjih, predvidenih za združitev v Javni holding Maribor d.o.o. (JHMb), so ustanovili Skupni svet delavcev Javnega holdinga Maribor (SSD JHM), ki šteje 13 članov in zastopa približno 1.050 delavcev. Za predsednico SSD JHM so izvolili Sanjo Androić iz podjetja Mariborski vodovod, za podpredsednika pa Miša Pušnika iz podjetja Nigrad. Oba sta tudi izvoljena predstavnika delavcev v nadzornem svetu JHMb. Trenutna sestava SSD JHM je glede na trenutno število zaposlenih v posameznem podjetju naslednja: po trije člani iz podjetij Nigrad, Marprom in Snaga, dva člana iz podjetja Mariborski vodovod ter po en član iz podjetij Energetika in Pogrebno podjetje Maribor.

Zaposleni zaenkrat še nimajo izdelanega mnenja o pozitivnosti ali negativnosti ustanovitve JHMb v Mariboru, saj za oblikovanje mnenja, vsaj zaenkrat, še ni dovolj informacij, so zapisali v sporočilu za javnost. Zato pozdravljajo vse aktivnosti, ki povečujejo informiranost zaposlenih. Ob tem opozarjajo, da mora prenos zaposlenih iz podjetij, ki so predvideni za združitev na JHMb, upoštevati zagotovljene pravice delavcev, ki jih imajo v matičnih podjetjih, tako ob prenosu, kot tudi najmanj v obdobju enega leta po prenosu. “Na to smo dolžni opozoriti zato, ker po do sedaj prejetih informacijah, naj temu ne bi bilo tako,” so zapisali.

Zato je generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije – KS 90, član predsedstva KS 90 in zunanji strokovni sodelavec Sindikata voznikov avtobusov Slovenije Damjan Volf na nedavnem sestanku z predstavniki ustanoviteljev JHMb opozoril: »Nikakor se ne strinjam s prezaposlitvijo zaposlenih v JHMb z uporabo 92. člena zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ampak bi moral delodajalec zasledovati izključno 75. člen ZDR-1«. Ob tem je pozval vse prisotne: »Da tako občutljivo temo vodimo skozi konstruktiven socialni dialog.«

Predsednica SSD JHM Sanja Androić je jasno poudarila, da zaposleni ne bodo pristajali na nižanje že pridobljenih pravic, ki so si jih skozi leta svojega trdega dela v matičnih podjetjih že prislužili, saj bi prenašanje delavcev z uporabo 92. člena ZDR-1, pomenilo vročanje odpovedi pogodb o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe, kar bi lahko prinašalo nepotreben nemir med delavce, ki se bodo zaposlili v JHMb.

“Skupaj želijo torej jasno opozoriti, da se delavci v šestih podjetjih, ki naj bi vstopila v JHMb, ne mislijo odrekati že prisluženim pravicam. Zato si želimo, da je zagotovilo v.d. direktorice Lidije Pliberšek, da se bodo potrudili narediti najboljše za zaposlene, iskreno, saj so prav zaposleni največje bogastvo vsakega delodajalca, ki želi imeti uspešno prihodnost,” sporočajo iz Skupnega sveta delavcev Javnega holdinga Maribor in Obalne sindikalne organizacije – KS 90.

Oddaj komentar