Zadovoljni in motivirani zaposleni predpogoj za uspešno delovanje Javnega holdinga Maribor

Skupni svet delavcev Javnega holdinga Maribor (SSD JHMB) in Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) sta sklenila dogovor o sodelovanju, odločanju in posvetovanju o sprejemanju vseh delovno pravnih aktih v Javnem holdingu Maribor d.o.o. (JHMB).

Javni holding Maribor bo v pričetku novega leta skladno z zastavljenimi cilji pričel prevzemati delavce iz kapitalsko povezanih družb. Na zadnji 16. redni seji Mestnega sveta Mestne občine dne 19. oktobra 2020, so mestni svetniki sprejeli dopolnitev Odlok o ustanovitvi JHMB, ki določa, da se bo delavce prevzemalo skladno s 75. in 76. členom ZDR-1. To pomeni, da bodo delavci pri prenosu njihove zaposlitve na JHMB ohranili že pridobljene pravice pri delodajalcu prenosniku.

Sprejemanje vseh delovno pravnih aktov JHMB le s sodelovanjem predstavnikov zaposlenih

Predvideni terminski rok prvih prezaposlitev na JHMB pomeni, da bo v JHMB potrebno v kratkem času sprejeti vse obvezne delovno pravne in organizacijske akte, kot so sistematizacija in organizacija, kot tudi priprava podjetniške kolektivne pogodbe in druge splošne akte. S podpisanim sporazumom, sta se SSD JHMB in SKVS dogovorila, da bosta sodelovala pri usklajevanju stališč pri sprejemanju takšnih aktov in skupnem obveščanju zaposlenih in javnosti.

Poziv vodstvu JHMB o posredovanju aktov v obravnavo in mnenje

Podpisnika sporazuma zato pozivata vodstvo holdinga, da jim v mnenje in obravnavo posreduje vse predloge organizacijskih in splošnih aktov, ki so vezani na uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij v holdingu: “Skladno z določili 76. člena ZDR-1 pa tudi, da nas obvesti o predvidenih prenosih delavcev, kot tudi sklenitev sporazuma v zvezi z predlaganimi prenosi, s katerim bodo definirane pravne, ekonomske in socialne posledice prenosa ter predvideni ukrepi za delavce. Po izvedenem prenosu in prevzemu delavcev bo sindikat izpeljal ustrezne postopke za oblikovanje reprezentativnega sindikata in sveta delavcev v holdingu.”

Zadovoljni in motivirani zaposleni so predpogoj za uspešno delovanje Javnega holdinga Maribor

Kot še zapišejo, menijo, da so kot predstavniki zaposlenih opravili svojo domačo nalogo in so pripravljeni na odprt, resen in poglobljen socialni dialog: “Zato pričakujemo, da bomo z vodstvom JHMB kmalu pričeli z intenzivnim delom pri usklajevanju vseh potrebnih aktov. Želimo si, da bi Javni holding Maribor bil vzorčen primer, kako se takšen dialog vodi in bi sprejeti akti postavili visok standard varovanja delavskih pravic in socialni čut, ki ga Maribor potrebuje in prepričani so, da tudi premore. Zadovoljni in motivirani zaposleni so predpogoj za uspešno delovanje vsakega poslovnega subjekta, kot tudi Javnega holdinga Maribor.”