Za Športne objekte Maribor napovedali spremembo financiranja

Športni objekti Maribor se utapljajo v rdečih številkah, Mestna občina Maribor pa zanje išče rešitve. Podžupan Samo Peter Medved je napovedal, da bodo v prvi polovici tega leta spremenili ustanovitveni akt in modele financiranja zavoda. A končne rešitve še nimajo.

Športni objekti Maribor so namreč prejšnje leto končali z izgubo v višini približno 200.000 evrov, z dolgom do dobaviteljev približno 700.000 evrov. Ob reviziji za leto 2018 so odkrili številne nepravilnosti, za zaključek pa se je pojavil še velim razdor med delom zaposlenih in direktorjem Tadejem Mežnarjem. Prejšnji teden je sestankoval še svet zavoda, ki je vodstvu naložil, da do 15. februarja pripravi odzivno poročilo na predstavljeno revizijo in novelacijo sanacijskega programa. Zdaj je podžupan MO Maribor Samo Peter Medved izpostavil, da bodo spremenili način financiranja zavoda. Direktor ŠOM Tadej Mežnar pa, da razmišljajo o spremembah, po katerih financiranje zavoda ne bo več odvisno od uspešnosti športnih društev pri prijavi na letne razpise za sofinanciranje športnih programov v občini. Po besedah podžupana Medveda bi radi ločili financiranje rednega dela zavoda od izvajanja investicij, a najprej je na vrsti sanacijski progam, ki ga mora po njegovem pripraviti direktor zavoda.

Revizijsko poročilo za leto 2018, ko je zavod vodil še Anton Knez, pa je med drugim pokazalo, da pri izvajanju investicij, ki jih večinoma skupaj izvajata zavod in občina, obstaja visoko tveganje, da te investicije niso ustrezno vodene in koordinirane kot celota. Tako Mežnar zdaj napoveduje, da bodo ugotovljene nepravilnosti iz revizije poskušali odpraviti z internim aktom, posodobitvijo cenikov in drugim. “Dolžnikom bomo onemogočili nadaljnjo uporabo prostorov, uredili bomo plačilno disciplino v zakonitem roku 30 dni, sproti bomo posodabljali urnike, investicije se bodo prenesle na Mestno občino Maribor,” je povedal Mežnar.

So mu pa zaposleni pred dnevi “zaradi kršenja pravic delavcev in zakonodaje” izrekli nezaupnico. A Mežnar je na seji sveta zavoda zavrnil očitke kot neutemeljene in poudaril, da je “največji problem bila neustrezna interna komunikacija. V prejšnjem tednu smo se o tem pogovarjali tudi na zboru delavcev ter kolegiju in kot direktor se zavezujem, da si bom prizadeval za boljše sodelovanje, izmenjavo informacij in za boljšo komunikacijo v kolektivu.”
VIR: STA

Oddaj komentar