VSGT Maribor nadaljuje svojo pot mednarodne odličnosti, tokrat na Erasmus+ projektu z uglednimi evropskimi partnerji

Vir: vsgt.si

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor nadaljuje svojo pot mednarodne odličnosti, tokrat na projektu Erasmus+, katerega namen je izboljšati kakovost prehrane, ki jo ponujajo mali in srednje veliki ponudniki. Aktivnosti projekta bodo dopolnjevale Slovenijo kot Evropsko gastronomsko regijo v letu 2021.

Skupaj z mednarodnimi partnerji Galway County Council, Irska, Centro de formacion de administracion y hosteleria SL, Španija, European E-learning Institute, Danska, Momentum marketing services limited, Irska, Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie, Bulgaria in Trade management services Ltd, Združeno kraljestvo, kot vodilnim partnerjem so uspešno prijavili Erasmus+ projekt z naslovom »Stimulating Healthy Food Service Innovation«, v nadaljevanju SUSTAIN.

Erasmus+ je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. S proračunom v višini 14,7 milijarde evrov več kot 4 milijonom evropskih prebivalcev omogoča študij, usposabljanje in delovno izkušnjo v tujini. Program Erasmus+ velja do leta 2020 in ni namenjen le študentom. V njem je združenih sedem prejšnjih programov, tako da lahko možnosti finančne podpore izkoristijo najrazličnejše skupine posameznikov in organizacij.

Projekt SUSTAIN je financiran v sklopu ključnega ukrepa 2 – Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks, ki podpira strateška partnerstva, koalicije znanja in sektorskih spretnosti, krepitve zmogljivosti ter podpornih IT platform. Podrobnosti o ukrepu lahko najdete na tej povezavi.

S projektom SUSTAIN zasledujejo naslednje prioritete:

• izboljšati kakovost prehrane,
• preprečevati pojavnost prekomerne teže Evropejcev,
• povečati konkurenčnost podjetij,
• okrepiti inovacije na področju zdrave prehrane in novih storitev ter
• opolnomočiti podjetja v verigi prehranjevanja v gostinskih obratih (bolnice, šole,
premični gostinski obrati, cateringi, dobavitelji itd.).
Cilji projekta so:
• pregled dobrih praks in priprava zbornika s konkretnimi napotki;
• priprava in izvedba izobraževalnih programov za inovacije na področju zdrave
prehrane;
• priprava odprte spletne platforme, ki bo združevala vse zgoraj omenjene prioritete in
promovirala zdravo prehrano;
• diseminacija rezultatov med ponudnike, živilski sektor ter oblikovalce politik.

Ključen rezultat bo spletna platforma in zbornik s pregledom mednarodnih primerov dobrih praks in napotkov malim in srednje velikim ponudnikom, da bodo lahko nadgradili svoje produkte in storitve za večjo dodano vrednost. Aktivnosti in rezultate bodo z vami delili tudi na predstavitvah, ki jih bodo organizirali. Njihove aktivnosti, napredek in rezultate lahko spremljate na tej povezavi.

Oddaj komentar