Vodik kot energent prihodnosti

Slika je simbolična

Prehod na čiste in obnovljive vire energije je za EU ključen, če bo želela doseči ambiciozno zastavljene cilje podnebne nevtralnosti do leta 2050.

Zeleni prehod v gospodarstvu je tako neločljivo povezan z vpeljavo in uporabo čiste, dostopne in varne energije, tako za podjetja kot potrošnike.

Izpolnitev te naloge bo zagotovo velik izziv, saj je bil energetski sektor EU-ja v letu 2018 npr. odgovoren kar za 75 % vseh emisij toplogrednih plinov, mnoge države članice pa so na energetskem področju še vedno odvisne od uvoza nafte in plina.

Potencial vodika

Trenutno ima vodik le majhno vlogo v oskrbi z energijo. Pojavljajo se izzivi glede cenovne učinkovitosti, obsega proizvodnje, infrastrukturnih potreb in zaznane varnosti. Vendar pa naj bi vodik v prihodnosti omogočil promet, ogrevanje in industrijske procese, pa tudi shranjevanje energije med letnimi časi brez izpustov.

Glede na proces proizvodnje in posledične izpuste toplogrednih plinov ločimo več tipov vodika.

Čisti vodik (“obnovljivi vodik” ali “zeleni vodik”) je proizveden z elektrolizo vode z elektriko iz obnovljivih virov in med proizvodnjo ne povzroča izpustov toplogrednih plinov. Vodik predstavlja okoli dva odstotka mešanice energijskih virov v EU, od katere je trenutno kar 95 odstotkov proizvedenih s fosilnimi gorivi, ki povzročijo 70-100 milijonov ton izpustov CO2 letno.

Raziskave kažejo, da bi do leta 2050 obnovljivi viri energije lahko predstavljali bistven delež evropske mešanice energijskih virov. Vodik bi lahko predstavljal petino: zadovoljeval bi lahko 20-50 odstotkov potreb po energiji v prometu in 5-20 odstotkov v industriji. Trenutno je v uporabi predvsem v industrijskih procesih, pa tudi kot gorivo v vesoljskih raketah.

Vodik je primeren energent, saj:

    • se ob njegovem pridobivanju ne izpuščajo toplogredni plini; edini stranski produkt je voda;
    • je lahko uporabljen za proizvodnjo drugih plinov in tekočih gori;
      vse lahko obstoječa infrastruktura za prevoz skladiščenje plinov zlahka prilagodi za vodik;
    • ima višjo energetsko gostoto kot baterije, zato se ga lahko uporablja za prevoz na dolge razdalje in za prevoz težkega blaga.

Stališče Evropskega parlamenta

Večjo uporabo vodika v energetiki podpira tudi Evropski parlament, ki poziva predvsem k spodbujanju povpraševanja po vodiku kot energentu ter k ustvarjanju evropskega trga vodika. Evropski poslanci prav tako predlagajo izgradnjo infrastrukture, ki bo primerna za množičnejšo uporabo vodika ter k odpravi postopkov, ker so pri pridobivanju vodika uporabljena fosilna goriva.

Evropski parlament pa prav tako poudarja mednarodni pomen uporabe vodika, saj vodilna vloga EU v proizvodnji tehnologij za vodik pomeni priložnost za spodbujanje njenega industrijskega vodstva in inovacij na svetovni ravni, hkrati pa krepi vlogo EU kot vodilne svetovne podnebne akterke. Prav tako je treba povečati domačo proizvodnjo vodika.

Podrobnejše informacije so na voljo TUKAJ.

Prispevek je nastal v sklopu projekta Europe at your doorstep / Evropa na našem pragu, ki ga izvaja Zavod PIP, sofinanciran pa je s sredstvi Evropske unije

Oddaj komentar