Vlada potrdila predlog Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku

Vir: Pixabay.com

Vlada je na včerajšnji seji potrdila predlog Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke ter ga predložila Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.

Predlog zakona izhaja iz zavedanja, da je področje zaščite in kakovosti življenja otrok treba nenehno izboljševati, saj tudi v Sloveniji beležimo še veliko kršitev pravic. Predlog tega zakona se nanaša na ustrezno zaščito otrok, ki so udeleženi v kazenskem postopku, bodisi kot mladoletni oškodovanci (žrtve) ali priče, lahko pa tudi kot mladoletni storilci kaznivih dejanj, in ureja njihovo celostno obravnavo v hiši za otroke po modelu Barnahus, ki se prvenstveno nanaša na celostno obravnavo otrok žrtev ali prič kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost.

Osnovni cilji predloga

  • celovito in sistemsko urediti obravnavo mladoletnih oškodovancev in drugih žrtev kaznivih dejanj;
  • opredeliti jasna izhodišča, ki dopolnjujejo obstoječo kazensko zakonodajo, zaradi preprečevanja sekundarne viktimizacije otrok oškodovancev in prič ter zasledovanja največje koristi otroka;
  • samostojno urediti številne institute v okviru enega zakona, zaradi česar bo sistem obravnavanja jasnejši, preglednejši in s tem dosledneje zagotavljal pravno varnost otrok oškodovancev in žrtev kaznivih dejanj.
Slika je simbolična. Vir: Pixabay.com

Uporaba raznih ukrepov za varstvo otrokove duševne celovitosti

V sporočilu vlade o potrditvi tega predloga še piše, da procesne rešitve, predlagane v tem zakonu, stremijo k enotni, celoviti obravnavi otroka pri zaslišanju, bodisi v vlogi oškodovanca bodisi (tudi) v vlogi priče, pod določenimi pogoji pa tudi v vlogi storilca. Zato so procesne rešitve zasnovane tako, da sodišče z odredbo za zaslišanje po tem zakonu odloči tudi o uporabi vseh ukrepov za varstvo otrokove duševne celovitosti:

  • izogibanju stikom z obdolžencem,
  • uporaba prilagojenih prostorov,
  • zaslišanje s pomočjo strokovnjaka in
  • minimiziranju števila zaslišanj.

Zmanjšanje števila zaslišanj

Ključ do odprave nepotrebne sekundarne viktimizacije ali stiske mladoletne priče je zmanjšanje števila zaslišanj. K temu cilju prispevajo prav vse prvine predlagane rešitve: celovit pristop, krepitev pravic obrambe in hibridna izvedba procesnega dejanja zaslišanja.

Hiša za otroke

Predlog zakona določa ustanovitev posebnega javnega zavoda Hiša za otroke, ki je organiziran kot javni zavod, ki mu – podobno kot pri izvedenstvu – sodišče prepusti organizacijo in izvedbo zaslišanja, pri tem pa ohranja materialno-procesno vodenje samega zaslišanja.

Zagotavljanje krizne podpore in psihosocialne pomoči otroku

Z namenom varovanja otrokove duševne in telesne celovitosti se s predlogom zakona zagotavlja tudi krizno podporo in psihosocialno pomoč otroku. Po tem zakonu krizna podpora pomeni nudenje zlasti psihološke podpore otroku ob zaslišanju in telesnem pregledu, psihosocialna pomoč pa trajnejšo obliko praktične, socialne in psihološke pomoči otroku, ki sledi v obdobju po zaslišanju.
Vir: Ministrstvo za pravosodje

Oddaj komentar