Vindišar: “S HAG testom za samotestiranje pridobimo možnost opravljanja dela, ne omogoča pa dostopa do drugih storitev”

Franc Vindišar

Državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Franc Vindišar je izpostavil, da je epidemija dinamičen proces, pri tem pa se moramo prilagajati. “Na žalost drugih možnosti nimamo več,” pa je dejal v uvodu predstavitve novega preventivnega ukrepa upoštevanja pogojev PCT za zaposlene.

Ob tem pa še, da se zaradi epidemije in preventivnih ukrepih ne smemo deliti. Prosil je za dosledno upoštevanje vseh preventivnih ukrepov. Predstavil je nov ukrep upoštevanje pogojev PCT za zaposlene in delodajalce, pripravljen je bil z namenom maksimalne zaščite vseh državljanov in državljank, da ob tem zaščitimo tudi zdravstveni sistem, je dejal. PCT odlok pomeni, da ga morajo izpolnjevati za časa opravljanja dela vsi delavci in osebe, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost, je povedal Vindišar. “PCT pogoj se izpolnjuje kot do sedaj, sprememba je edino pri prebolevnikih, ki dokazujejo izpolnjevanje o pozitivnem rezultatu s testom PCR, ki je starejši od dest dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni. S to spremembo pogoj izenačujemo z večino EU držav,” je dejal državni sekretar.

S testi HAG se lahko opravlja delo, ni pa to podlaga za pridobitev QR-kode

“Za opravljanje dela se pogoj PCT izpolnjuje tudi s presejalnim testiranjem testom HAG za samotestiranje in se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih,” je dejal Vindišar in poudaril: “Ponovno poudarjam, da s HAG testom za samotestiranje pridobimo možnost opravljanja dela, ni pa to podlaga za pridobitev QR-kode in ne omogoča dostopa do drugih storitev. V tem primeru sredstva za samotestiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost.” V primeru neizpolnjevanja pogoja PCT delodajalec lahko uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in s predpisom, ki ureja delovna razmerja ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti, je dejal Vindišar. Preverjanje pogoja PCT na delovnem mestu organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela.

Pogoj PCT tudi v zaporih

Da morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi uporabniki v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali ob ponovni vrnitvi v nastanitev, če  je odsotnost trajala več kot 48 ur, je razložil državni sekretar. V tem primeru je plačnik država.

Komu ni treba izpolnjevati pogoja PCT

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati osebam, ki so mlajše od 12 let, osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec ali šolo v prvi, drugi ali tretji razred osnovne šole, v glasbeno šolo do vključno drugega razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod z vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Prav tako tudi odraslim osebam, ki spremljajo otroka do dopolnjenega 18. leta ali odraslo soebo, ki ni sposobna skrbeti zase, v zdravstveno ustanovo, in otrokom na javnem potniškem prometu.

Pri rabi mask ni sprememb glede na prejšnji teden

Glede rabe mask v odloku ni sprememb glede na prejšnji teden, je dejal Vindišar, “Maske ostajajo obvezne v notranjem prostoru in tudi zunanjih, kjer ni možno zagotavljati medsebojne razdalje 1,5 metra

Odlok začne veljati 15. septembra 2021.

Oddaj komentar