VIDEO: Običajen dan mestnega redarja

Čeprav v mestu velja prepričanje, da so mestni redarji tisti, ki skrbijo za polnjenje občinskega proračuna, pa so vse več kot to. So tudi tisti, ki poskrbijo za pretočnost prometa in opozarjajo na nepravilno parkiranje, ki ima nemalokrat tudi hujše posledice, kot je povzročitev prometnih nesreč. Kako poteka delo redarjev, smo si iz prve roke ogledali tudi sami. 

Ne le kaznovanje tistih, ki parkirajo v plačljivi coni in ne vplačajo listka, temveč tudi hujše kršitve, kot so parkiranje na pločnikih, parkirnih mestih za invalide in prehodih za pešce, so naloge mestih redarjev. Prekrškarjev je v Mariboru še vedno veliko, kljub temu, da število kršitev nekoliko upada in se ljudje držijo zakonsko prometnih predpisov.

Na teren smo se odpravili z dvema redarjema, ki sta opravljala običajne naloge v delovnem dnevu mestnega redarja. Odzvala sta se na nekaj prijav, ki so jih dolžni preveriti, na poti pa opazila tudi druge vrste kršitev, ki so zahtevale njuno pozornost, od napačnega parkiranja, ustavljanja, do kontrole parkirnih listkov in parkiranja na prostorih za invalide.

Prijavitelji so redarjem običajno hvaležni, da se odzovejo na njihove klice, vendar pa situacija ni vedno rožnata. Robert Merc je mestni redar, ki svojo službo vestno opravlja že 24 let, zato je videl, slišal in doživel že marsikaj. Kako je po njegovem biti redar?

Število kazni upada

V letu 2016 so mestni redarji na območju Mestne občine Maribor izvedli okrog 16.000 represivnih ukrepov, kar je nekoliko manj kot leta prej, vendar to pripisujejo tudi upadu števila redarjev. V video izjavi Igor Rep vodja Medobčinskega redarstva.

Večina ukrepov se izvede na nekih zaparkiranih pločnikih, na prostorih za invalide, je pa dejstvo, da kot količinsko izstopajo plačniške cone, ker je tam območje kjer se več naredi. Niso pa to pomembnejši ukrepi,” opisuje Merc. Redarji pa ne pišejo le kazni, temveč prekrškarje tudi opozarjajo, kar spada med ukrepe.  “Če s tem dosežeš preprečitev oviranja oziroma ogrožanja v prometu je to čisto v redu. In konec koncev delamo v korist občanov, ne pa za občinsko blagajno,” dodaja Merc.

Skrb za javno varnost in javni red

Med glavnimi pristojnostmi mestnega redarja je skrb za javno varnost in javni red na območju določenih občin. Medobčinsko redarstvo pokriva 18 občin s 13 zaposlenimi redarji. “Javni red in mir je mogoče doseči le s tem, da postaviš določena pravila in ta pravila je potrebno potem tudi spoštovati. Če ni vzpostavljenih tudi sankcij za nespoštovanje, potem je težko pričakovati, da se bo red in varnost sama vzpostavila,” je prepričan Rep.

Glavna naloga je tudi represivna naloga, torej kaznovanje in sankcioniranje tistih, ki ne spoštujejo pravil. V primeru nepravilnega parkiranja, kot je recimo vozilo na pločniku, prehodu za pešce ali parkirišču za invalide, pa tudi na območju, kjer je s prometnim znakom izrecno zapisano odvoz vozila s pajkom, lahko redar odredi tudi odvoz vozila s pajkom. “Odvoz je predviden tam, ko hočemo z nekim ukrepom doseči stanje, ki bi ga radi, to pomeni, da na tistem mestu ni vozila,” dodaja Rep. Mišljenja glede redarjev v mestu so mešana, je prepričan Ivan Kobal, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor.

 

 

Oddaj komentar