VIDEO: Alma Mater Europea praznuje 10. obletnico

Ludvik Toplak, Alma Mater Europea

Leta 2009 je Alma Mater vpisala prvo skupino, prvih 100 študentov Zdravstvene nege in Fizioterapije v Murski Soboti. Osnovno poslanstvo Alma Mater je že od vsega začetka, da razvija nove, interdisciplinarne študijske programe, komplementarne obstoječim. “Delamo to, česar drugi ne,” so dejali na današnji novinarski konferenci. 

Leto 2009 je bilo leto gospodarske krize, ki je najbolj prizadel prav Pomurje. “In prav to je bil izziv, da smo glede na naše poslanstvo mladim, ukaželjnim ljudem v Pomurju ponudili študijske programe za zaposljive poklice v pričakovanju, da bo to priznala tudi vlada RS s podelitvijo koncesije,” je pojasnil Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Europaea – ECM.

Na kratko, da izvaja izobraževalno in raziskovalno delo na tistih področjih, kjer se v družbi čuti največji deficit. Glede na to, da je Alma Mater Europaea mednarodno orientirana institucija, ji je Evropska Akademija znanosti in umetnosti leta 2012 ponudila akademski in institucionalni patronat, na podlagi tega se je Evropski center Maribor preimenoval v Alma Mater Europaea – ECM in nadaljeval delo po principih transnacionalnosti, interdisciplinarnosti in gradnje mostov, zlasti v podonavskem prostoru. AMEU ECM se je programsko posvetila nekaj osnovnim izzivom Podonavja kot so ekologija, tranzicija in reintegracija, medkulturne komunikacije, zdravje in sociala ter demografija.

V minulem desetletju je AMEU ECM akreditirala in re-akreditirala ter razvila študijske programe dodiplomske, magistrske in doktorske stopnje na področju zdravstvenih ved, zlasti zdravstveno nego in fizioterapijo ter integrativne zdravstvene vede. Soočeni z demografskimi trendi so znanstveniki in strokovnjaki razvili in akreditirali študijske programe socialne gerontologije na vseh treh bolonjskih stopnjah, s posebnim poudarkom na aktivnem in produktivnem staranju,” še dodaja Toplak.

Razvoj novih tehnologij v svetu predstavlja nov izziv

Alma Mater Europaea je za slovensko družbo akreditirala prvo stopnjo (dodiplomski študij) študijskega programa Spletne znanosti. V pripravah pa je magistrski in doktorski študij Spletne znanosti in kibernetska varnost.

Nove tehnologije so ustvarile pogoje za razvoj nove samostojne akademske discipline Arhivistike z dokumentologijo. AMEU ECM je akreditirala študijski program 1. in 2. stopnje, v postopku akreditacije pa je tudi doktorski program Arhivistike, kar vse vzbuja veliko zanimanja pri akademskih in drugih javnih institucijah v svetu.

Alma Mater Europea

Glede na to, da smo Slovenci edini narod v Evropi, ki plesne umetnosti ni razvil do akademske stopnje, kljub več kot pol stoletja dolgim naporom, je Alma Mater Europaea ustanovila in akreditirala študijski program Ples z baletom v Ljubljani in Mariboru.

Aktivnosti dela Alma Mater Europaea so prepoznale partnerske univerze v Evropi in mednarodne organizacije, ki so v minulem letu zaupale Alma Mater Europaea, da je organizirala 11. Evropski kongres za integrativno medicino ter 4. Evropski kongres za estetiko. Veseli smo, da naši partnerji iz Slovenije in tujine vsako leto sodelujejo tudi pri že tradicionalni znanstveni konferenci AMEU Za človeka gre, ki jo organiziramo v mesecu marcu. Znanstveniki pa sodelujejo pri znanstvenih revijah, z veliko mednarodno odzivnostjo, katerih ustanovitelj je Alma Mater Europaea – ECM, ter v drugih oblikah znanstvene publicistike.

Barbara Toplak Perovič, glavna tajnica Alma Mater Europea o najbolj priljubljenem študijskem programu v desetletju obstoja.

Oddaj komentar